Zorg in Vlaanderen
Klein Veldekens: een nieuwe visie op zorg
Klein Veldekens in Geel introduceert een innovatief concept op het vlak van zorg en wonen, waarbij sterk wordt ingezet op inclusiviteit en waardig ouder worden.