Carine Boonen
Opinie
“Jarenlange investeringen in gebouwen, onderzoek en technologie werpen hun vruchten af”
“Wat ons te wachten staat - zelfs de komende tien jaar - daar hebben we geen idee van”, zegt Carine Boonen, Coördinator bij Flanders’ Care.