Chronisch Ziek
Digitale apps helpen reumapatiënten om hun gezondheid op te volgen
Wie reuma krijgt, heeft nood aan informatie en begeleiding. Naast de dokterconsultaties kunnen apps daarbij een nuttige ondersteuning zijn.