Medische Innovatie
RNA-interferentie biedt nieuwe perspectieven bij ernstige en zeldzame ziekten
RNA-interferentie is een beloftevolle klasse van medicijnen die voor heel wat patiënten met een ernstige of zeldzame ziekte nieuwe perspectieven kan bieden.