COVID-19
“Het is op alle vlakken cruciaal dat we blijven inzetten op innovatie”
Door COVID-19 is de wereldwijde vraag naar vooruitstrevend onderzoek, diagnostica en vaccinatiematerialen enorm toegenomen.