Skip to main content
Home » Zorg in Vlaanderen » Klein Veldekens: een nieuwe visie op zorg
Zorg in Vlaanderen

Klein Veldekens: een nieuwe visie op zorg

Klein Veldekens bestaat uit een woonzorgcentrum, assistentiewoningen, kleinschalige groepswoningen, een dagcentrum en een lokaal dienstencentrum.

Klein Veldekens in Geel introduceert een innovatief concept op het vlak van zorg en wonen, waarbij sterk wordt ingezet op inclusiviteit en waardig ouder worden. De nieuwe woonomgeging is een samenwerking tussen de zorgvastgoedinvesteerder Aedifica en de exploitant Astor.

Stefan Gielens

CEO

Aedifica

Stéphanie Lomme

Country Manager Belgium

Aedifica

Carol Riské

Algemeen Directeur

Astor

Michiel Verhaegen

Initiatiefnemer

Astor

Wat is Klein Veldekens?

Michiel Verhaegen, Initiatiefnemer Astor: “In 2013 werd Klein Veldekens als proefproject gelanceerd om de vernieuwing in de ouderenzorgsector op gang te trekken. Het was ons doel om ouderen een compleet nieuwe manier van wonen aan te bieden. Op dat moment hadden we onze twijfels over het concept van woonzorgcentra (WZC), want uit bevragingen bleek dat bijna niemand daar graag wilde wonen. Later hebben we besloten om niet enkel op ouderen te focussen en ook mensen met een beperking in het project te betrekken.”

Carol Riské, Algemeen Directeur Astor: “We zetten dus in op inclusiviteit en doen er alles aan opdat mensen graag bij ons willen komen wonen. Het project bestaat uit een woonzorgcentrum, assistentiewoningen, kleinschalige groepswoningen, een dagcentrum en een lokaal dienstencentrum. Enerzijds kunnen mensen die hulpbehoevend zijn en toezicht nodig hebben terecht in een kleinschalige woning met acht bewoners. Anderzijds kunnen mensen in flats wonen die het label van een WZC kunnen hebben. In die flats krijgen bewoners de nodige zorg zoals in een WZC.”

Wat zijn de verschillen met meer traditionele zorginitiatieven?

Stefaan Gielens, CEO Aedifica: “Een belangrijke factor is dat de zorg naar de bewoners wordt gebracht in plaats van de mensen naar de zorg te brengen. Als ouderen zorga‹ankelijk worden, moeten ze vaak naar een vorm van rustoord verhuizen en hun partner achterlaten. In Klein Veldekens kunnen mensen blijven samenwonen. Het zorgconcept is aanwezig, maar bijna onzichtbaar, waardoor de autonomie en waardigheid van bewoners behouden blijven als hun zorgvraag toeneemt.”

Stéphanie Lomme, Country Manager Belgium Aedifica: “De bewoners weten dat ze nooit meer moeten verhuizen. Dat is niet het geval voor iemand die in een klassieke serKlein Veldekens in Geel introduceert een innovatief concept op het vlak van zorg en wonen, waarbij sterk wordt ingezet op inclusiviteit en waardig ouder worden. De nieuwe woonomgeging is een samenwerking tussen de zorgvastgoedinvesteerder Aedifica en de exploitant Astor. Tekst: Roy Van Baelen viceflat woont. Als die bewoner zwaar zorgbehoevend wordt, zal die alsnog naar een collectieve zorgvoorziening moeten verhuizen. Dat komt omdat de zorg georganiseerd is in verschillende silo’s, zoals thuiszorg, rustoorden en serviceflats. Klein Veldekens biedt al die soorten zorg aan op eenzelfde campus, waardoor het een zorgknooppunt is voor de buurt. Ook zijn er verschillende faciliteiten aanwezig die de site doen opleven, waaronder een brasserie, een kapsalon, een buurtwinkel en een lokaal dienstencentrum.”

Dankzij dit project kunnen mensen de rest van hun leven blijven samenwonen, ook als ze op een dag extra zorg nodig hebben.

Wat zijn de voordelen voor de bewoners en de medewerkers?

Verhaegen: “Het is een vraaggestuurd concept. Mensen komen bij ons wonen en wij doen op vraag van de bewoners wat ze zelf niet meer kunnen. Verder laat de architectuur toe dat mensen er lang kunnen blijven wonen. Zo zijn de flats perfect te vergelijken met een appartement van een jong koppel. Bewoners zijn gelukkiger omdat ze een eigen leefruimte en keuken hebben, waardoor bezoekers kunnen langskomen en ze bijvoorbeeld samen kunnen koken.”

Gielens: “Het project is een voorbeeld van kleinschaligheid in een grootschalige context. De campus is groot, maar de beleving voor de bewoner is die van een kleine leefgemeenschap.”

Riské: “Bewoners kunnen ook verder blijven leven op hun eigen levensritme. Dat zorgt ervoor dat het zowel voor de bewoners als de medewerkers rustiger is. Medewerkers werken met een klein aantal bewoners, waardoor ze hen goed kennen en hen voldoende tijd en aandacht kunnen geven. Ook wordt de inclusiviteit doorgetrokken naar het personeel. Zo kunnen mensen met een beperking hier aan de slag gaan, wat een unieke dynamiek creeert tussen de bewoners en de medewerkers.”

Verhaegen: “De betrokkenheid van onze medewerkers is recht evenredig met de tevredenheid van onze cliënten. Ook geloven we dat de ruimtelijke kwaliteit bijdraagt tot hun welzijn. Daarnaast kunnen we door de architectuur vrijwilligers aantrekken, want het is een fijne plek om te vertoeven.”

Hoe belangrijk is duurzaamheid in dit project?

Lomme: “Bij Aedifica focussen wij op twee aspecten van duurzaamheid: de ecologische verduurzaming van zorgvastgoed én de sociale verduurzaming. Beide aspecten worden op een unieke manier gecombineerd in Klein Veldekens. Op het vlak van ecologische duurzaamheid werd er gekozen voor zeer duurzame bouwmaterialen en -technieken. We hebben veel aandacht besteed aan de recycleerbaarheid van materialen en de circulariteit in de bouw. Daarnaast is het project energie-efficiënt, omdat er gebruik wordt gemaakt van zonnepanelen en -boilers, warmtepompen en een duurzaam ventilatiesysteem. Klein Veldekens past perfect in onze visie op sociale verduurzaming. Het is een nieuwe kijk op zorg die draait rond inclusie en waardig ouder worden in een zorgzame buurt.”

Gielens: “Net door die nieuwe zorgvisie is het voor ons een interessant project om in te investeren. Zo zetten we niet alleen onze schouders onder een project met een toekomstgerichte woonfilosofie, maar kunnen we ook onze CSR-strategie in de praktijk omzetten en uitdragen naar de ruimere zorgsector. Dat is van grote meerwaarde voor ons, maar bovenal voor de zorggebruikers.”


Met dank aan:


Next article