Skip to main content
Home » Zorg in Vlaanderen » Werken in ouderenzorg: veel voordelen ondanks vooroordelen
Zorg in Vlaanderen

Werken in ouderenzorg: veel voordelen ondanks vooroordelen

Met dank aan
Met dank aan

Er is een grote vraag naar personeel in de ouderenzorg. Werken in deze sector biedt nochtans enorm veel voordelen, maar helaas maken enkele onterechte vooroordelen het moeilijk om deze jobs in te vullen. Meer uitleg van Rita Barilla, CEO van Woonzorggroep GVO.

Rita Barilla.
Welke uitdaging stelt zich op het vlak van personeelstekort in de ouderenzorg?

“Het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 6) zorgde in 2021 voor een gelijkschakeling van rustoordbedden met rust- en verzorgingsbedden. Er geldt nu voor beide eenzelfde hogere personeelsnorm. Op zich was dat iets waar we al jaren naar vroegen, maar helaas komt deze beslissing er op een moment dat er een structureel personeelstekort is. Zorg- en welzijnsvoorzieningen vissen hierdoor nu in een vijver die eigenlijk al leeg was. Daarbovenop kampen we met oneerlijke concurrentie vanuit de interimkantoren.”

Waarom is het belangrijk om in dat kader te werken aan een positiever imago?

“De kunst is om zeer scherp te stellen waar je als organisatie voor staat en om je medewerkers aan je te binden, niet enkel voor de opdracht maar ook voor de cultuur, de sfeer en de ontplooiingskansen. Dat is niet makkelijk, zeker als je weet dat we als sector geconfronteerd worden met enkele onterechte vooroordelen.”

Welke vooroordelen zijn dat zoal?

“Vaak denkt men dat men enkel zorgtaken zal moeten uitvoeren. Een job in de ouderenzorg biedt je echter ook de ruimte om een thuisgevoel te creëren en een verbinding te leggen met bewoners en families. Je kan met jouw creativiteit van grote betekenis zijn voor hen!”

Zorg- en welzijnsvoorzieningen vissen nu in een vijver die eigenlijk al leeg was.

“Daarnaast denkt men dikwijls onterecht dat je geen technische handelingen moet uitvoeren als verpleegkundige. Integendeel: omdat mensen steeds langer leven kampen ze vaak ook met meer comorbiditeiten. Onze sector biedt je dus heel wat kansen om je te specialiseren in o.a. complexe wondzorg, diabetes, palliatieve situaties,…”

“Bovendien is er door de verkorte ligduur in het ziekenhuis een sterk toenemende vraag naar vervolgzorg. Hierdoor hebben we in de ouderenzorg absoluut nood aan verpleegkundig specialisten die sterk zijn in het klinisch redenen en die andere zorgprofielen mee op sleeptouw kunnen nemen.”

Wat is nodig om dit tekort op te lossen?

“We moeten het beeld en de status van ouderen in onze samenleving opwaarderen. De huidige negatieve beeldvorming is meestal onterecht en vooral een projectie van de eigen angst voor het verliezen van autonomie en zelfwaarde. Daarnaast zou men studenten ook voor de meer technische stages naar het woonzorgcentrum moeten laten komen. Er valt daar immers ook op dat vlak heel wat te leren.”

“Aan de verloning ligt het alvast niet. Een teamverantwoordelijke in een woonzorgcentrum verdient soms meer dan in een ziekenhuis. Het zou wel goed zijn om wat meer vrijheid te krijgen om die verloning te definiëren (bv. extralegale voordelen zoals fietsleasing). Ook zijn we nog te sterk gebonden aan bepaalde diploma’s. We zouden meer moeten kunnen rekruteren op basis van talenten en expertise. Ten slotte zou ook de organisatie van de work-life balance wat losser mogen, met bv. de mogelijkheid om arbeidsduurvermindering ook vooraan de carrière op te nemen.”

Next article