Home » MedTech » Technologie zorgt voor slimmere, efficiëntere én kwalitatievere zorg
E-Health

Technologie zorgt voor slimmere, efficiëntere én kwalitatievere zorg

In samenwerking met
In samenwerking met

Het domein rond e-health biedt een enorm potentieel om onze gezondheidszorg slimmer, efficiënter en kwalitatiever te maken. “Een cruciaal element hierbij is het capteren en analyseren van data gedurende het hele traject van de patiënt”, zegt Kazimierz Cięciak, Consulting Director bij Comarch Healthcare.

Tekst: Joris Hendrickx

Hoe is Comarch gegroeid tot een wereldwijde IT-speler?

Kazimierz Cięciak, Consulting Director bij Comarch Healthcare.

“Comarch is een wereldwijd softwarebedrijf dat IT-producten levert en integreert. We zijn 27 jaar geleden opgericht door prof. Janusz Filipiak. Hij is vandaag nog steeds onze CEO en een van de hoofdaandeelhouders. We zijn door de jaren heen organisch gegroeid en stellen nu meer dan 6.600 mensen tewerk in meer dan honderd landen.”

“Ons hoofdkantoor bevindt zich in Polen en we hebben kantoren in 34 landen wereldwijd. Bij de opstart waren we gefocust op de telecomsector, maar intussen zijn we actief in zeven sectoren: telecommunicatie, ERP&BI, diensten, financiële diensten, openbaar bestuur, IoT en gezondheidszorg.

Waaruit bestaan jullie activiteiten in de gezondheidszorg?

“Zo’n twaalf jaar geleden werden we actief in de gezondheidszorg. Prof. Filipiak was en is er immers van overtuigd dat gezondheidzorg niet enkel cruciaal is voor burgers, maar dat IT er ook een groot verschil kan maken. Het – toen vooruitstrevende – idee was om medische data te verzamelen gedurende het hele traject van patiënten, om hen zo centraal te kunnen stellen in het zorgecosysteem.”

“In dat kader capteren we enerzijds de data van ziekenhuizen en zorgverstrekkers. Anderzijds maken we het mogelijk voor patiënten om hun eigen data te importeren in de cloud. Bovendien voorzien we ook in monitoringoplossingen waarmee intussen al meer dan 30.000 patiënten worden opgevolgd in hun thuissetting.”

“De enorme hoeveelheid data die we via die verschillende kanalen binnenkrijgen, verwerken en analyseren we vervolgens met een AI-cloud om zo nieuwe inzichten te geven in de totale gezondheidstoestand van een persoon.”

Welke concrete oplossingen bieden jullie zoal aan binnen het domein van de gezondheidszorg?

“Tijdens het traject van patiënten hebben wij e-healthoplossingen die de patiënt én de zorgverlener ondersteunen. We starten vanuit een platform dat data kan verzamelen en (semi)automatisch kan analyseren. Hier kunnen we vervolgens verschillende toestellen aan koppelen.”

“We zijn trouwens een van de weinige IT-bedrijven die een eigen medisch centrum hebben. In dat centrum werken meer dan honderd artsen én er is de klok rond medische bijstand vanop afstand voorzien. We hadden er onze eigen telegeneeskunde oplossing al geïmplementeerd, lang voor er sprake was van corona.”

De Europese Commissie heeft van digitalisering een prioriteit gemaakt. Men beseft dat zowel de gezondheidssector als de patiënten enkel maar kunnen winnen door data te delen over landsgrenzen en sectoren heen.

“We maken in ons portfolio gebruik van onze Diagnostic Point oplossing, waarmee we met geconnecteerde apparaten en software patiënten kunnen diagnosticeren buiten het ziekenhuis. Daarnaast is er HomeHealth, een professioneel en gecertificeerd systeem voor het vanop afstand monitoren van personen met chronische ziekten en patiënten die uit ziekenhuizen worden ontslagen. In dat platform zijn de medische processen voor diverse aandoeningen opgenomen zodat deze gemakkelijk kunnen worden gevolgd.”

“Met de Comarch Wristband (remote care for seniors), onze enige niet-medische oplossing, worden de voornaamste informatie en parameters van ouderen via een armband opgevolgd door zorgverleners. Bij nood kan de gebruiker de armband ook gebruiken om hulp in te roepen.”

“Onze Safe House-oplossing laat daarnaast toe om met diverse sensoren de veiligheid bij ouderen thuis te monitoren en mogelijke gevaren te identificeren. Met HealthNote tot slot bieden we een online agenda aan waarmee patiënten hun gezondheidstoestand zelf kunnen bijhouden, medische documenten kunnen toevoegen en deze kunnen delen met hun arts.”

Hoe doet Europa het op het vlak van e-health?

“Voor wat betreft medische innovatie en de adaptatie van nieuwe technologieën kunnen we de wereld opdelen in drie delen. Het eerste deel, bestaande uit China en de Verenigde Staten, maakt al vergaand gebruik van telegeneeskunde en medische data. De enorme afstanden in die landen spelen hier zeker in mee, want het verplicht hen om data online te delen.”

“Daarnaast is er Europa, dat we opnieuw kunnen opdelen in meerdere regio’s met een verschillende maturiteitsgraad op het vlak van e-health. De Scandinavische landen en Spanje staan hier al het verst in. Andere landen hebben elk hun eigen aanpak en regelgeving, wat vaak een drempel blijkt voor de implementatie van dergelijke oplossingen. Ook het begrip van e-health is in alle landen anders.”

De enorme hoeveelheden beschikbare data worden verwerkt en geanalyseerd om zo nieuwe inzichten te geven in de totale gezondheidstoestand van een persoon.

“Het doel van bijvoorbeeld een van de ‘Horizon 2020’-projecten van de Europese Commissie was om een zicht te krijgen op hoe mensen in verschillende Europese landen bovenstaande begrippen interpreteren. Dat bleek heel erg te verschillen. De Europese Commissie heeft nochtans van de digitalisering een prioriteit gemaakt. Men beseft immers dat zowel de gezondheidssector als de patiënten enkel maar kunnen winnen door data te delen over landsgrenzen en sectoren heen.”

Welke factoren hebben een impact op de implementatie van deze oplossingen?

“We zien twee verschillende snelheden in de implementatie ervan. Voor de pandemie was er een stabiele groei. Steeds meer landen waren geïnteresseerd om moderne gezondheidsoplossingen te implementeren. Een belangrijke drijfveer daarbij is de vergrijzing.”

“We krijgen in Europa immers niet enkel te maken met een alsmaar grotere groep zorgbehoevende ouderen, maar ook de medische professionals verouderen. Hierdoor stevenen we af op een enorm tekort aan personeel, terwijl de kosten van de zorg exploderen.”

“Het is dus voor Europese landen cruciaal om e-healthoplossingen te implementeren. Maar dan moet er uiteraard ook een instantie bereid zijn om daarin te investeren. Is dat niet het geval, dan zullen de implementatie en adoptie heel wat trager verlopen.”

“Sinds corona is het gebruik van e-health echter plots drastisch veranderd. Veel mensen konden niet meer fysiek naar hun arts gaan voor niet-coronagerelateerde gezondheidsproblemen. Maar de nood aan consultaties, voorschriften en advies bleef wel. Hierdoor versnelde de implementatie aanzienlijk.”

Next article