Skip to main content
Home » MedTech » OPINIE: Medische technologie kan de overheid miljarden euro’s besparen
Medische Innovatie

OPINIE: Medische technologie kan de overheid miljarden euro’s besparen

Prof. Pascal Verdonck, ondervoorzitter Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren.

Medische technologie is de motor van innovatieve gezondheids- en welzijnszorg. Het is dan ook belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan dit vakgebied. Waarom dat zo belangrijk is, legt Prof. Pascal Verdonck, ondervoorzitter Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren, ons uit.

Alles start met de visie vanuit unieke patiëntgerichtheid. Het doel van het zorgbeleid in de EU is in 2010 gedefinieerd als: de gezondheid van de bevolking maximaliseren binnen de grenzen van de beschikbare middelen en een ethisch kader van ‘rechtvaardigheid & solidariteit’. Dit realiseren, vergt sterk leiderschap.

Binnen de gezondheidstechnologie is de MedTech onderhevig aan strenge Europese kwaliteits- en veiligheidsregels (EU Medical Device Regulation). Echter het gebruik ervan blijft vaak nog altijd afhankelijk van de ervaring van de zorgverstrekker, de kwaliteit van het ziekenhuis en de kennis van de gebruiker.

In 2014 verscheen het standpunt van de Koninklijke Vlaamse Academie van België : ‘Medische technologie als motor van innovatieve gezondheidszorg’. Hierin werden de uitdagingen opgelijst: van betere toegang tot klinische data, tot specifiek start- en groeikapitaal, van het vinden en opleiden van de juiste profielen tot nieuwe marktmodellen.

Niet langer ‘fee per service’

Een recente ontmoeting in juli 2020 van overheidsvertegenwoordigers, ziekenhuismanagers en 25 Belgische MedTech startups definieerde concreet de volgende stellingen: evolutie naar één zorgcontinuüm en waarde gedreven zorg zijn onomkeerbaar. Ziekenhuizen worden ‘data-gedreven’ platformen waarbij het ‘veilig en kwalitatief continu’ opvolgen van de patiënt het nieuwe normaal moet worden.

en voorstel kan zijn om de financiële middelen van ziekenhuizen voor drie jaar vast te leggen en toe te wijzen aan het locoregionaal ziekenhuisnetwerk.

De vergoeding hiervoor is niet langer gebaseerd op basis van ‘fee per service’, maar op de totale geïntegreerde duur van het diagnosticeren (met een bovengrens). Verminderen van  het aantal ziekenhuisbedden (en dus niet de handen aan bed), vereist een verschuiving naar ‘thuishospitalisatie & zorg en revalidatie’ waarbij de patiënt veilig en kwaliteitsvol verbonden is met gecertifieerde ‘remote monitoring devices’.

Nieuw financieringsmodel

De vraag is dus niet langer waar gaan we naar toe, maar hoe realiseren we deze waarde gedreven geïntegreerde zorg met een juiste balans tussen sociale, economische en ecologische waarden.

Een voorstel kan zijn om de financiële middelen van ziekenhuizen voor drie jaar vast te leggen en toe te wijzen aan het locoregionaal ziekenhuisnetwerk. Zo is er drie jaar lang een voorspelbaar inkomen om de verspilling zelf uit het systeem te halen, de zorgprocessen te digitaliseren en de artsen, medewerker en patiënten op te leiden.

Intussen kan een nieuw financieringsmodel geïmplementeerd worden dat de bijhorende incentives realiseert. Mc Kinsey berekende in hun publicatie van 12 oktober 2020 dat digitalisering van de zorg in Nederland 18 miljard euro bruto kan opleveren tot 2030. Met dank aan MedTech: sensoren, data & algoritmen!

Next article