Skip to main content
Home » MedTech » “Het is op alle vlakken cruciaal dat we blijven inzetten op innovatie”
COVID-19

“Het is op alle vlakken cruciaal dat we blijven inzetten op innovatie”

In samenwerking met
In samenwerking met

Door COVID-19 is de wereldwijde vraag naar vooruitstrevend onderzoek, diagnostica en vaccinatiematerialen enorm toegenomen. Dankzij de aanwezigheid van enkele grote spelers speelt België daar een belangrijke rol in. Alexander Alonso, General Manager bij BD Benelux, legt uit waarom onze regio cruciaal is voor een van de belangrijkste MedTechbedrijven ter wereld.

Tekst: Joris Hendrickx

Alexander Alonso, General Manager van BD Benelux. Foto: Bert Stephani

“BD is één van de belangrijkste medisch-technologische bedrijven ter wereld. We hebben meer dan 65.000 werknemers en meer dan 17 miljard omzet. Daarnaast hebben we met onze innovaties een wereldwijde en zeer brede impact op de zorg.”

“Iedere Belg is wel al eens in aanraking gekomen met een BD-oplossing. De Benelux is voor ons een cruciale regio. We stellen hier maar liefst 1.200 mensen tewerk, verspreid over zes sites (drie in België, twee in Nederland en één in Luxemburg). Het gaat daarbij zowel over een onderzoeks- en productie-eenheid (Drachten, NL), als over twee distributiecampussen in België (Temse en Olen) die de hele Europese markt en zelfs andere delen van de wereld bevoorraden.”

“Daarnaast hebben we in ons hoofdkantoor te Erembodegem uiteraard ook andere ondersteunende diensten, zoals marketing, sales, juristen, een klantendienst, enz. Vanuit de Benelux vervullen we ook meerdere Europese rollen, bijvoorbeeld op het vlak van supply chain, finance en IT.” 

Onderzoek en diagnostiek

“BD is actief binnen drie focusgebieden: discovery, diagnostics en delivery. In alledrie deze domeinen hebben we ook een belangrijke rol in het aanpakken van COVID-19. Binnen het domein van discovery helpen we het onderzoek naar mogelijke therapieën en vaccins te versnellen. Heel wat onderzoekscentra, bedrijven en universiteiten gebruiken onze oplossingen om betere inzichten te krijgen in COVID-19.”

“Daarnaast zorgen we ervoor dat zorgverleners een snelle en accurate diagnose kunnen stellen bij COVID-patiënten. Zo heeft BD bij het begin van de crisis een van de eerste CE-gemarkeerde PCR-tests voor COVID-19 op de markt gebracht. We waren overigens een van de eerste bedrijven om een antigen sneltest te ontwikkelen. Intussen heeft de Nederlandse overheid al meer dan negen miljoen testen besteld.” 

We hebben een PCR-kit op de markt gebracht die in één staal zowel SARS-CoV-2, Influenza A/B als RSV kan detecteren. Met zo’n test kan niet enkel COVID-19 worden vastgesteld bij iemand met verdachte symptomen, maar meteen ook onderzocht worden of deze symptomen niet het gevolg zijn van griep of RSV.

Delivery: naalden en spuiten voor COVID-19-vaccins

“Onder het domein van delivery valt de toediening van medicatie aan patiënten met onze spuiten en naalden, katheters, infuuspompen, enz. Zo goed als alles wat je rond het bed van een COVID-patiënt in het ziekenhuis ziet staan, kan geleverd worden door BD.”

“Ook voor het toedienen van de vaccins voorzien we in vaccinatienaalden en -spuiten. BD is daarvan de grootste producent ter wereld. Bovenop de miljarden naalden en spuiten die we in een normaal jaar produceren, komt er nu nog een ongeziene extra vraag bij omwille van de COVID-19-vaccins. Om een antwoord te bieden op die vraag vanuit landen over de hele wereld hebben we onze productielijnen zeer snel opgeschaald en versneld.”

“De Belgische overheid heeft alvast acht miljoen spuiten en tien miljoen naalden besteld die we nu produceren en zo snel mogelijk leveren. Het gaat daarbij over een specifieke kleine volumespuit die zeer nauwkeurig te doseren valt.”

Innovatie op alle niveaus

“We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om onze bestaande productie te optimaliseren én extra productie te creëren. Maar we hebben ook de logistiek zo vlot mogelijk laten verlopen dankzij bijvoorbeeld luchttransporten om onze producten sneller op bepaalde locaties te krijgen. Dat was niet altijd even kostenefficiënt – soms deden we het zelfs met verlies omdat het niet anders kon.”

“Ondanks die enorme inspanningen van onze kant is het nog steeds een uitdaging om aan de ongeziene vraag te voldoen. We zijn één van de grootste spelers ter wereld binnen de medische technologie en willen dan ook graag zoveel mogelijk bijdragen aan de oplossing. Net daarom is het zo belangrijk dat we absoluut blijven inzetten op innovatie.”

“We hebben nu ook een PCR-kit op de markt gebracht die in één staal zowel SARS-CoV-2, Influenza A/B als RSV kan detecteren. Met zo’n test kan niet enkel COVID-19 worden vastgesteld bij iemand met verdachte symptomen, maar meteen ook onderzocht worden of deze symptomen niet het gevolg zijn van griep of RSV.” 

Om een antwoord te bieden op de vraag voor een COVID-19-vaccin vanuit landen over de hele wereld hebben we onze productielijnen zeer snel opgeschaald en versneld. De Belgische overheid heeft alvast acht miljoen spuiten en tien miljoen naalden besteld die we nu produceren en zo snel mogelijk leveren.

Nauwe samenwerking met overheden

“Naar de overheid toe denken we graag mee over de aanpak van testing en vaccinaties, maar we bieden uiteraard ook heel wat concrete oplossingen aan. De overheid is georganiseerd in taskforces. Zo is er een voor testen, vaccinaties, enz.”

“Als belangrijke speler binnen dat domein overleggen we dus met de experten van deze taskforces. Met een expertise van meer dan 120 jaar in de sector en een aanwezigheid in meer dan tweehonderd landen delen we graag onze kennis en ervaring. We hebben hiervoor doelgerichte teams van specialisten samengesteld.”

“Zo hebben we het afgelopen jaar in Nederland ervaring opgedaan in het uitrollen van een teststrategie gebruikmakende van onze testen. Hieruit hebben we heel wat kennis opgedaan die we vervolgens opnieuw kunnen delen in andere landen, zodat we daar dan kunnen helpen bij het nemen van de juiste beslissingen.” 

Medewerkers dragen graag bij

“Sommige mensen binnen onze wereldwijde organisatie hebben het door COVID-19 veel drukker gehad dan normaal, terwijl anderen het net kalmer kregen. Daarom hebben we heel wat mensen uit die laatste groep geheroriënteerd zodat zij konden inspringen om andere prioritaire taken op zich te nemen. We hebben ook ons sociaal engagement hoog op de agenda gehouden, zelfs in het afgelopen jaar.”

“Zo hebben we geprobeerd om personen in nood en bejaarden te helpen via onder meer donaties van soep en iPads. Daarnaast hebben we onze mensen ook gemobiliseerd om vrijwilligerswerk op te nemen in bijvoorbeeld ziekenhuizen of woonzorgcentra in hun regio. Onze werknemers springen in deze tijden graag bij, en daar zijn we bijzonder fier op.” 

Next article