Skip to main content
Home » Medische Innovatie » “Dankzij wearables kan je zorgbehoevenden permanent opvolgen”
Sponsored

Wearables maken het mogelijk om ouderen en zorgbehoevenden continu en automatisch op te volgen. Hierdoor kunnen zij zich meer en veiliger bewegen en kunnen eventuele problemen proactief worden aangepakt.

“Veel technologie in de zorg is nog steeds infrastructuurgebonden”, vertelt Frederick Pouders, Bestuurder & Co-founder bij Watcherr. “Hierdoor eindigt de toegevoegde waarde wanneer je de voorziening of het bereik verlaat. Om de zorg te faciliteren, moeten we echter ook de continuïteit ervan faciliteren. Vanaf het moment dat er een zorgvraag is, moet deze kunnen worden gesteld. Daarom tracht men nieuwe technologische innovaties zoals wearables steeds meer persoonsvolgend te maken. Dat is immers praktischer en biedt meer toegevoegde waarde.”

Ontdek hier alle voordelen van een wearable

Continue vinger aan pols

“Bovendien moet technologische innovatie in de zorg niet enkel voortgaan op wat de persoon nog kan, maar deze beschermen via automatische alarmering. Iemand die bewusteloos is of een mentale beperking heeft, is niet meer in staat om zelf alarm te slaan. Veel zorgbehoevenden maken bovendien de verkeerde inschatting wanneer ze vallen en drukken dan niet op hun alarm omdat ze niemand willen lastigvallen. Door de technologie persoonsvolgend te maken, maakt het niet meer uit waar de persoon zich bevindt om die automatische digitale vinger aan de pols te faciliteren. Zo kan de persoon zich vrijer en in alle veiligheid bewegen, wat uiteindelijk zijn of haar gezondheid ten goede komt. Maar ook wanneer er niemand in de buurt is, kan je de persoon blijven monitoren. Op die manier kunnen wearables toch signaleren wat een zorgverlener of familielid niet kan zien”, aldus Pouders.

Door technologie persoonsvolgend te maken, maakt het niet meer uit waar de persoon zich bevindt als er zich een probleem voordoet.

Van reactieve naar proactieve zorg

“Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans dat bepaalde aandoeningen of problemen beginnen te sluimeren. Vaak zijn deze al lange tijd onderliggend asymptomatisch aanwezig vooraleer ze zichtbaar tot uiting komen en kunnen worden opgemerkt door zorgverleners of naasten. Tegen dan is het probleem vaak echter al geëscaleerd. Dankzij wearables kunnen we deze veel vroeger detecteren en signaleren, waardoor men veel vroeger en dus proactief kan ingrijpen om deze evolutie te stagneren of zelfs tegen te gaan. Een continue opvolging maakt zelfs preventie mogelijk, denk maar aan valpreventie. Zo kunnen wearables detecteren wanneer iemand dagelijks minder begint te bewegen, of dat deze dagelijkse activiteit uitputtend en dus mogelijks valgevaarlijk wordt. Vaak is dat het gevolg van opkomende mobiliteitsproblemen, die vervolgens valrisico’s met zich meebrengen. Daar kan men dan met preventieve therapieën op inspelen”, besluit Pouders.

Next article