Home » Medische Innovatie » Softwareplatform maakt opvolging patiënten efficiënter
Sponsored

Dankzij een innovatief softwareplatform kunnen artsen hun praktijk efficiënter en slimmer beheren, waardoor ze zich terug meer kunnen focussen op hun medische taken. Philippe Quertemont en Johan Spincemaille van HealthOne lichten het principe toe.

Wat maakt HealthOne zo uniek en innovatief?
Johan Spincemaille.

Spincemaille: “HealthOne is een volledig praktijkbeheersysteem met een uitgebreide omkaderende dienstverlening. Vanaf de intake van de patiënt vormen we de centrale schakel in hun medische, financiële en administratieve opvolging. Bovendien zijn we steeds meer gaan inzetten op preventieve opvolging. Enerzijds ondersteunen we op vlak van preventie wanneer de patiënt zich voor een bepaalde reden aanbiedt bij de arts. Anderzijds maken we het mogelijk om een groep patiënten te screenen op basis van bepaalde parameters. Zo kunnen artsen mogelijke risicopersonen voor onder meer COVID, familiale hypercholesterolemie, diabetes of bepaalde kankers identificeren en deze vervolgens nauwer en gerichter opvolgen. Ook is het mogelijk om analyses uit te voeren en patiënten te contacteren voor griepvaccinatie en HPV-vaccinatie.”

Welke meerwaarde biedt zo’n systeem voor de arts?

Philippe Quertemont.

Quertemont: “Artsen krijgen te maken met steeds meer administratieve druk en andere niet-medische taken. Onze gebruiksvriendelijke software helpt via automatisatie en integraties met gezondheidsdiensten om dit aspect zoveel mogelijk te faciliteren en tijd te winnen. Dat laat hen dan weer toe om zich meer te focussen op de patiënt en tot een betere work-lifebalance te komen.”

Spincemaille: “Heel wat administratieve zaken gebeuren nu automatisch op de achtergrond. Eventuele wijzigingen ten opzichte van het vorige bezoek (bijvoor-beeld wijziging van het ziekenfonds) worden uitgelicht, zodat de arts ook daar niet meer zelf aan moet denken.”

Onze software laat artsen toe om zich meer te focussen op de patiënt en tot een betere work-lifebalance te komen.

Op welke manieren faciliteert HealthOne een meer geïntegreerde gezondheidszorg?

Spincemaille: “Er zijn diverse integraties mogelijk met andere programma’s die huisartsen kunnen helpen in hun praktijkorganisatie. Zo hebben we onder meer samenwerkingen met Beoogo (ondersteuning om op forfaitaire basis te werken), maar ook met Thela.care (verbeterde diagnose), online agenda’s en het gezondheidsportaal Helena.”

Quertemont: “Iedere medische discipline of gebruiker kan onze software aanpassen aan zijn of haar noden. Daarnaast maakt onze software het makkelijk om informatie te delen tussen verschillende zorgverstrekkers. Om die multidisciplinaire uitwisseling nog verder te bevorderen, zullen onze nieuwe oplossingen alvast gebruikmaken van de internationale FHIR data format standaard. Zo zal onze nieuwe software vlot informatie kunnen uitwisselen met toekomstige e-healthdiensten.”

Ontdek hier het platform.

Next article