Skip to main content
Home » Medische Innovatie » Hartfalen, een stille chronische ziekte
Medische innovatie

Hartfalen, een stille chronische ziekte

Wereldwijd hebben meer dan 60 miljoen mensen hartfalen. De diagnose wordt vaak laat gesteld en gezondheidswerkers beschikken vaak niet over geschikte middelen voor een goede follow-up. Maar mede dankzij de groeiende populariteit van e-health, zou een technologie uit de ruimte de komende jaren weleens een revolutie kunnen betekenen in de cardiologie.

De diagnose van hartfalen wordt gesteld met tijdrovende, dure technieken, waar bepaalde populaties wereldwijd geen toegang toe hebben. Als niets wordt ondernomen om de gezondheid van het hart te verbeteren, zal de economische belasting van hartfalen voor onze gezondheidszorgstelsels alleen maar toenemen. In België vertonen 200.000 patiënten hartfalen. In de Verenigde Staten wordt jaarlijks 30 miljard dollar uitgegeven voor de behandeling van hartfalen. En de vooruitzichten zijn dramatisch. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) spreekt van een epidemie van hartfalen.

Een vroege diagnose is essentieel

Kortademigheid en uitputting bij inspanning behoren tot de eerste symptomen, maar treden pas op als het hartfalen al gevorderd is. Vaak wordt de diagnose dus laat gesteld. Patiënten denken dat de ademhaling niet veel te maken heeft met de hartfunctie. Ook voor huisartsen is het niet altijd eenvoudig de eerste tekenen van hartfalen te herkennen. Meestal komen de patiënten dan terecht op de spoedafdeling met een hart dat structureel al beschadigd is. Geneesmiddelen kunnen verergering vermijden, maar kunnen het hart zeker niet volledig herstellen. “Als we patiënten echt alle kansen willen geven, moeten we zo snel mogelijk ingrijpen”, zegt Pierre-François Migeotte, arts, doctor in wetenschap in fysiologie en CEO van HeartKinetics.

Ruimtetechnologie ten dienste van het hart

Al meer dan twintig jaar worden geavanceerde technieken ontwikkeld om de hartfunctie van astronauten in de ruimte te monitoren. Die technieken lenen zich goed voor mensen die iets aan de gezondheid van hun hart willen doen. “Met geconnecteerde horloges en andere apparaat kan je geen diagnose van hartfalen stellen”, vervolgt Pierre-François Migeotte. “Daarvoor moet je de mechanische eigenschappen van het hart analyseren, meer bepaald de snelheid waarmee het bloed van het hart naar de aorta wordt gepompt.”

De arts is medeoprichter van HeartKinetics, een bedrijf dat actief is in de digitale gezondheid. Het ontwikkelt een technologie gebaseerd op artificiële intelligentie en die gebruikmaakt van bewegingssensoren. Elke smartphone bevat momenteel zulke sensoren. “We hebben allemaal een accelerometer en gyroscoop in onze zak zitten zonder het te weten. Die sensoren kunnen onze stappen tellen, en met de geschikte configuratie zullen ze binnenkort ook microvibraties veroorzaakt door de contracties van het hart kunnen detecteren”, legt Pierre-François Migeotte uit.

Dankzij de app KINO.cardio, die de gegevens van de patiënt registreert en ze kan doorsturen naar diens specialist, kan je met een smartphone op de borstkas de snelheid van ejectie van het bloed analyseren. Die uit zich in een kinetische energie, energie die elk lichaam in beweging voortbrengt. “We hebben een kunstmatig intelligentiesysteem getraind op basis van duizenden hartslagopnames om de kenmerken van hartfalen te herkennen en een vroege diagnose te helpen stellen. Ik beschrijf onze technologie soms als de Shazam van het hart.”

De technologie moet nog in de kliniek worden gevalideerd. “De regelgevende processen duren ongelofelijk lang, vooral in Europa. Bij de commercialisering van het systeem zullen we ons eerst richten op patiënten met chronisch hartfalen, zodat die zichzelf thuis kunnen volgen. Het is uiteraard ons doel om de KINO®-technologie op een bredere schaal in te zetten om iedereen in staat te stellen de eerste tekenen van hartfalen te detecteren. Daarnaast moeten we verder aan preventie werken. Gezien de vergrijzing van de bevolking, een levenswijze die niet altijd bevorderlijk is voor lichaamsbeweging, en obesitas – nog altijd een groot probleem voor de volksgezondheid – zal hartfalen de komende decennia een grote uitdaging voor de volksgezondheid zijn.”

Next article