Skip to main content
Home » Medische Innovatie » “Slimme vraagstelling leidt tot snellere diagnose en juiste behandeling”
Sponsored

Dankzij de samenwerking tussen een wereldwijd farmaceutisch bedrijf en een Vlaamse medische chatbot ontstond een innovatieve oplossing waarmee patiënten met een zeldzame of asymptomatische ziekte sneller de juiste behandeling kunnen krijgen. Dubbelinterview met Erik Janssen (UCB) en Tom Van De Putte (Bingli): “Ons doel is om de levenskwaliteit van patiënten én de kostprijs voor de gezondheidszorg en de maatschappij te verbeteren.”

Vanuit welke nood ontstond jullie samenwerking?

Erik Janssen.

Janssen: “UCB ontwikkelt medicatie voor chronische ziekten in neurologie en immunologie. Uit ervaring weten we dat patiënten tijdens hun zorgtraject vaak met veel meer uitdagingen kampen dan enkel het medicamenteuze aspect. Daarom kijken we naar digitale innovatie om ook die problemen te helpen oplossen. In dat kader hebben we met Bingli een mooie partner gevonden.”

Tom Van De Putte.

Van De Putte: “In de geneeskunde is ongeveer 80% van de beslissingen van artsen en ziekenhuizen gebaseerd op informatie die zij verzamelen uit gesprekken met de patiënt, de zogenaamde anamnese. Helaas is dat een inefficiënt, tijdrovend en administratief zwaar proces. Bovendien zijn de patiënten vaak onvoldoende voorbereid op de vragen die daarbij worden gesteld. Patiënten vinden ook vaak dat ze te snel worden onderbroken, terwijl artsen van hun kant vinden dat patiënten niet snel genoeg tot de kern van de zaak komen. Dat kan voor beide partijen tot frustraties leiden.”

Hoe kan jullie oplossing Bingli op dat vlak een meerwaarde bieden?

Van De Putte: “Wij willen die frustraties weg-nemen door de vragen die zullen of moeten worden gesteld al op voorhand door te geven. Zo geven we tijd aan de patiënten om na te denken over hun antwoorden. We formuleren de vragen bovendien in begrijpelijke taal én in hun moedertaal. Op die manier willen we de kansen maximaliseren om accurate, betrouw-bare en volledige informatie te verkrijgen. Met die informatie genereren we vervolgens ‘actionable insights’ voor de arts of het ziekenhuis. Zij kunnen op basis van die inzichten dus tot acties komen zoals een differentiaaldiagnose of een triage, maar ook prioriteiten stellen, het juiste technisch onderzoek selecteren, zorgen voor een juiste doorverwijzing, enz. Zo maken we de zorg kwalitatiever en efficiënter.”

Hoe passen jullie dit concreet toe in een domein als immunologie?

Janssen: “Een goed voorbeeld is axiale spondyloartritis, een inflammatoire ziekte die zich in de beginfase vooral manifesteert in de vorm van lage rugpijn. De initiële behandeling van rugpijn is dan ook meestal die van een mechanisch probleem. Bij zo’n 4 tot 5% van de patiënten is de oorzaak van die rugpijn echter een ontstekingsproces dat kan leiden tot axiale spondyloartritis. Daarbij ontsteekt heel de wervelzuil en worden de mobiliteit en levenskwaliteit ernstig verminderd. Helaas is de diagnose hiervan zeer moeilijk door het vage ziektebeeld. Bijgevolg blijven patiënten vaak vastzitten bij hun huisarts, osteopaat of kinesist tot het moment dat de ziekte al zodanig is geëvolueerd dat ze toch bij de reumato-loog terechtkomen en daar de juiste diagnose krijgen. Dat proces duurt gemiddeld zeven tot tien jaar. Via onze samenwerking met Bingli, maar ook met huisartsen en reuma-tologen, trachten we dit proces te versnellen door middel van gerichte vraagstelling. Zo kunnen we de levenskwaliteit van patiënten én de kostprijs voor de gezondheidszorg en de maatschappij significant verbeteren.”

In de geneeskunde is ongeveer 80% van de beslissingen van artsen en ziekenhuizen gebaseerd op informatie die zij verzamelen uit gesprekken met de patiënt.

Hoe werkt Bingli precies?

Van De Putte: “Artsen zullen bij een anamnese al vrij snel redeneren rond twee à drie mogelijke hypotheses. Het algoritme van Bingli berekent daarentegen continu op de achtergrond wat alle mogelijke aandoeningen zijn die gelinkt zijn aan de antwoorden van de patiënt. Op die manier verbreden we de blik op het diagnostische landschap en nemen we de bias of vooringenomenheid van de arts weg. Van daaruit gaan we zo snel mogelijk naar de juiste diagnosestelling. Zeker bij zeldzame en asymptomatische aandoeningen is dat belangrijk. We plaatsen deze zo op de radar van de arts door ze op de differentiaaldiagnose te plaatsen die we aan hem of haar presenteren. Vervolgens helpen we de arts door aan te geven welke stappen hij of zij verder moet nemen, denk bijvoorbeeld aan doorverwijzing, medische beeldvorming, bloedonderzoek,…”

Welk potentieel zien jullie nog in de toekomst?

Janssen: “UCB gelooft sterk in digitale innovatie en – vanuit de ecosysteemgedachte – het aangaan van partnerships in dat kader. Iedere partner legt daarbij zijn sterktes op tafel om samen meer te bereiken. Wij beschikken alvast over een enorm wereldwijd netwerk en hebben een uitgebreide kennis over klinische validatie en regulatoire processen die we graag ter beschikking stellen aan innovatieve partners. Bingli van zijn kant heeft dan weer een sterke specialisatie in artificiële intelligentie en systeemintegraties. Er zijn nog heel wat zeldzame ziekten waar men met gelijkaardige uitdagingen kampt bij de diagnose. Ook daar kan deze technologie dus een enorme meerwaarde bieden. Hoewel we ons momenteel focussen op onze testcase binnen het domein van immunologie zijn we ervan overtuigd dat dit uitbreidbaar is naar andere pathologieën, maar ook naar andere landen. Deze testcase gebeurt immers in België, maar we zijn wel een wereldwijd bedrijf en zullen deze oplossing dus met plezier schalen naar andere landen waar we actief zijn.”

Klik hier om meer te weten te komen over Bingli

Next article