Home » Zorg & Gezondheid » “Thuisverpleging wordt belangrijke speler binnen transmurale zorg”
Zorg & Gezondheid

“Thuisverpleging wordt belangrijke speler binnen transmurale zorg”

In samenwerking met
In samenwerking met

Men denkt vaak dat thuisverpleging minder technisch en innovatief zou zijn dan andere zorgberoepen. “Niets is echter minder waar”, stelt Jürgen De Smet, algemeen directeur bij ZorgConnect. “Dat bewijzen we aan de hand van meerdere innovatieve projecten.”

Jürgen De Smet

Algemeen directeur bij ZorgConnect

“ZorgConnect verbindt en ondersteunt een groot netwerk van zelfstandige thuisverpleegkundigen en kleine thuisverplegingspraktijken”, aldus De Smet. “Een belangrijk doel voor ons is om onze leden meer betrokken te krijgen in projecten rond transmurale zorg. Voor een ziekenhuis is het moeilijk om met een groot aantal individuele praktijken samen te werken. Als erkende dienst thuisverpleging en netwerkorganisatie kunnen we dit wél voor hen opzetten. Onze nabijheid en het vertrouwde gezicht bij de patiënt zijn immers een grote troef. Als beroepsvereniging willen we het beroep van zelfstandige thuisverpleegkundigen ook aantrekkelijk houden en jong talent blijven aantrekken. Via innovatieve samenwerkingen met gespecialiseerde dienstverleners en ziekenhuizen trachten we de job daarom uitdagender en interessanter te maken voor álle verpleegkundigen, ongeacht hun opleiding.”

Als beroepsvereniging willen we het beroep van zelfstandige thuisverpleegkundigen aantrekkelijk houden en jong talent aantrekken.

Concrete projecten tonen potentieel van thuisverpleging 

“We werken nauw samen met ziekenhuizen om bepaalde zorgaspecten naar de thuisomgeving te brengen. Een goed voorbeeld hiervan zijn staalafnames bij kankerpatiënten”, klinkt het. “Wij voeren die nu thuis uit, observeren hoe de evolutie is bij de patiënt en communiceren de bevindingen naar het ziekenhuis. Daar kan de arts de resultaten analyseren en beslissingen nemen over de voortgang van de behandeling. Deze werkwijze is comfortabeler voor de patiënt, verlaagt de druk op ziekenhuizen en maakt de job van thuisverpleegkundige boeiender. Helaas speelt het huidige financiële model van de zorg nog steeds niet in op zulke samenwerkingsverbanden. Via pilots en onderzoek willen we daarom aan de overheid tonen dat dit de zorg wel degelijk efficiënter en haalbaarder maakt. Zo zetten we vandaag de eerste stappen in thuishospitalisatie – bijvoorbeeld via antibioticatoediening thuis – waar recent nu toch een nomenclatuur voor gekomen is.”

Ziekenhuisopnames verkorten 

“Onze mensen staan bovendien dicht bij zorgcomplexe patiënten en komen vaak bij hen langs. Hierdoor kunnen zij de rol van regisseur van de totale thuissituatie op zich nemen, inclusief het inschakelen van alle andere nodige hulp en ondersteuning, de educatie van de mantelzorg en het in kaart brengen van de financiële steunmaatregelen. Op die manier creëren we het comfort dat nodig is om thuis te kunnen revalideren en mogelijks langer thuis te blijven of ziekenhuisopnames te verkorten of te vermijden”, besluit De Smet.

Next article