Home » Chronisch Ziek » Obesitas: langdurige individuele begeleiding zet in op beter behoud van gewichtsverlies
Chronisch Ziek

Obesitas: langdurige individuele begeleiding zet in op beter behoud van gewichtsverlies

In samenwerking met
In samenwerking met

Het Obesitascentrum van AZ Mol werd door de provincie Antwerpen geselecteerd om een innovatief traject uit te werken waarbij patiënten langer én intensiever dan tot nu toe gebruikelijk worden begeleid. Het doel is om een blijvend gewichtsverlies te bekomen. 

Dr. Liesbeth van Bergen

Chirurg bij het Obesitascentrum van AZ Mol

Waarin verschilt jullie opvolging van obesitaspatiënten na een ingreep? 

Dr. Liesbeth van Bergen, chirurg bij het Obesitascentrum van AZ Mol: “In de eerste anderhalf tot twee jaar na de ingreep gaat het gewichtsverlies relatief gemakkelijk. Pas daarna vermindert de motivatie, treedt het hongergevoel terug op en is er het risico dat patiënten opnieuw slechte gewoontes beginnen aan te nemen, waardoor hun gewicht opnieuw sterk toeneemt. In dat geval zijn onze opties echter beperkt. Wij hadden in ons multidisciplinaire obesitascentrum de opvolgtermijn daarom al langer op twee jaar gezet, en dat is intussen zelfs verlengd naar drie jaar. Onze diëtisten en psychologen houden patiënten daarbij gemotiveerd om hun nieuwe voedingskeuze en eetgedrag vol te houden. Daarnaast is het belangrijk dat zij hun vitamines blijven nemen en hun bloed laten controleren. Met die langdurige individuele begeleiding hopen we op een beter behoud van het gewichtsverlies.” 

Hoe gebruiken jullie technologie om die opvolging te vergemakkelijken en interactiever te maken? 

“In cocreatie met moveUP hebben we een mobiele app ontwikkeld voor obesitaszorg op afstand. We gebruiken deze vooraf om te screenen of patiënten in aanmerking komen voor een ingreep. Dat gebeurt op basis van vragenlijsten rond eetgedrag en een eetdagboek. Na de ingreep polsen we regelmatig via de app hoe patiënten zich voelen en hoe het eten verloopt. Ook kunnen patiënten via de chatfunctie heel laagdrempelig vragen stellen die binnen de dag worden beantwoord. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak op controle te komen.”

We merken dat patiënten het vanaf anderhalfjaar na de ingreep moeilijk hebben om hun nieuwe voedingskeuze en eetgedrag vol te houden. Daarom hebben we beslist om de opvolgtermijn te verlengen naar drie jaar.

Waaruit bestaat de begeleiding van patiënten nog zoal? 

“Ons multidisciplinaire team bestaat naast gemotiveerde diëtisten, psychologen, chirurgen en een endocrinoloog ook uit een kinesist die patiënten na de ingreep spierversterkende oefeningen op maat laat doen. Deze oefeningen worden eveneens in de app aangeboden om ze thuis te kunnen voortzetten. Onze diëtisten en psychologen organiseren tot slot ook regelmatig workshops rond voeding en gedrag waar patiënten zich online op kunnen inschrijven.”

Next article