Home » Zorg in Vlaanderen » Babyboomers willen woonconcepten op maat van hun wensen
Zorg in Vlaanderen

Babyboomers willen woonconcepten op maat van hun wensen

In samenwerking met
In samenwerking met

Om tegemoet te komen aan de wensen van de babyboomgeneratie zullen zorgaanbieders én vastgoedspelers samen diverse creatieve woonconcepten moeten uitwerken.

Tekst: Joris Hendrickx

Stefaan Gielens

CEO

Aedifica

Babyboomers zijn veel meer individualisten en consumenten die hun eigen keuzes willen maken.

Babyboomgeneratie wil zelf aan het roer blijven

Gielens: “De babyboomgeneratie gaat steeds meer richting een leeftijd waarop de zorgnoden en zorgafhankelijkheid toenemen. Zij staan echter heel anders in het leven dan de generaties die tot nu toe de woonzorgcentra bewoonden. Babyboomers zijn veel meer individualisten en consumenten die hun eigen keuzes willen maken. Het is ook een generatie die gemiddeld genomen een aanzienlijk vermogen heeft opgebouwd en daar dus voor zal willen betalen.”

“Het overgrote deel van deze mensen wil liefst nooit naar een woonzorgcentrum verhuizen. Zo’n 20 à 25% zal echter zorgafhankelijk worden en dus toch niet thuis kunnen blijven wonen. Een ander deel van de babyboomers zal daarentegen niet wachten tot ze geen andere keuze meer hebben.”

“Zij willen zelf preventief kiezen voor een woonzorgvorm die het best tegemoetkomt aan hun wensen. Vaak worden ze hierin gedreven door eerdere gezondheidsincidenten die hen hebben doen nadenken of door de schrik om eenzaam oud te moeten worden.”

Creatieve woonzorgconcepten komen tegemoet aan nieuwe wensen

“Hierop tracht men nu al in te spelen door het concept van het woonzorgcentrum open te trekken en zo de clichés hierrond uit de weg te ruimen. Het woonzorgcentrum wordt daarbij niet langer gezien als een groot gebouw met allemaal kamertjes en een grote cafetaria. Vandaag wordt het eerder gezien als een concept waar wonen en zorg op een zo aangenaam mogelijke manier worden samengebracht, bv. door verschillende functies te combineren”, vertelt Gielens.

Mensen die zorgbehoevend worden krijgen een ruime waaier aan mogelijkheden waaruit ze kunnen kiezen.

“Er wordt op dat vlak heel wat geëxperimenteerd rond kleinschaligheid, bv. In Nederland met kleine woonzorgvilla’s die eruit zien als een gewoon huis maar waar toch zware zorgen kunnen worden toegediend. Maar ook rond kleinschaligheid binnen grootschaligheid (met bv. leef- en woongroepen) zijn er al heel interessante initiatieven.”

“Anderzijds wordt zelfstandig wonen in een assistentiewoning steeds vaker gecombineerd met zware zorg die in het verleden enkel in woonzorgcentra voorhanden was. Zo komt men tot zorgcampussen. Ook met dagverblijven en andere vormen van eerstelijnshulpverlening wordt geëxperimenteerd.”

Gielens: “Zorgexploitanten, en zeker de grote spelers, zijn zich hier steeds meer op aan het organiseren door te verbreden. Hierdoor krijgen mensen die zorgbehoevend worden een ruime waaier aan mogelijkheden waaruit ze kunnen kiezen.”

Samen nadenken over kwalitatieve én betaalbare oplossingen 

“Verschillende zorgpartijen beginnen steeds ruimer samen te werken en buiten de lijntjes te kleuren en gaan samen op zoek naar haalbare oplossingen. Maar ook als zorgvastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar dienen wij hierover met hen mee te denken en te anticiperen op de evoluerende noden. We zijn immers een partner die op lange termijn mee stapt in deze projecten.”

Next article