Home » Zorg & Gezondheid » “Ouderen willen zélf hun toekomst bepalen”
Opinie

“Ouderen willen zélf hun toekomst bepalen”

Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad

De bevolkingsvooruitzichten zijn indrukwekkend. Over tien jaar zal het aantal 80-plussers met een derde zijn toegenomen. Geschat wordt dat tegen 2030 zo’n 243.000 Vlamingen 85-plus zullen zijn. En ook in het decennium dat daarop volgt, zal dat aantal blijven stijgen.

“Op basis van die cijfers schotelen doemdenkers ons metaforen voor van tsunamigolven die ons zullen overspoelen”, zegt Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad. “Maar die dramatische metafoor vraagt nuance. Ze gaat voorbij aan de positieve kracht van de vergrijzing. Met alle kennis, levenservaring en de wil om zich betekenisvol in te zetten, bieden 60-plussers een enorm potentieel waarop we als samenleving kunnen bouwen.”

Toenemende zorgnoden 

“Toch zal de groei van de groep oudste ouderen ons, naast het enorme potentieel, zonder enige twijfel ook confronteren met een stijging van het aantal personen dat kwetsbaar is door toenemende en complexe zorgnoden. En dat terwijl er vandaag al een ongeziene schaarste is aan mensen en middelen in de zorg”, aldus Vandenweghe.

“Het gebrek aan een structureel beleid om die toenemende zorgnoden op te vangen, stemt terecht ongerust. Zeker omdat de tekenen aan de wand al geruime tijd merkbaar zijn. In de thuiszorg spurten zorg- en verpleegkundigen van huis naar huis om de hoogste noden te beantwoorden, en in de woonzorgcentra wachten bewoners soms urenlang op noodzakelijke hulp. In de ziekenhuizen wordt het aantal beschikbare bedden teruggeschroefd, waarbij de geriatrische afdelingen als eerste in het vizier komen.”

Met alle kennis, levenservaring en de wil om zich betekenisvol in te zetten, bieden 60-plussers een enorm potentieel waarop we als samenleving kunnen bouwen.

‘Bepaal je eigen verhaal’ 

“Het is vijf voor twaalf. De blauwdruk van een zorgbeleid dat klaar is voor de toekomst, moet vandaag getekend worden. En in plaats van te vertrekken van wat we kennen, pleiten we er als Vlaamse Ouderenraad voor om écht te luisteren naar de verwachtingen van ouderen zelf. Want voor veel ouderen ‘matcht’ de organisatie van het huidige zorgaanbod niet met de zorg waar zij op hopen wanneer ze geconfronteerd zouden worden met zorgnoden”, stelt Vandenweghe.

“Dat blijkt ook uit de reacties die de Vlaamse Ouderenraad ontvangt op de campagne ‘Bepaal je eigen verhaal’. Ouderen namen al massaal de megafoon ter hand en lieten hun bezorgdheden en wensen horen. Daaruit blijkt eens te meer dat ouderen de zorg anders willen zien. Voorop staat voor hen niet alleen de vraag naar meer autonomie en keuzevrijheid, maar ook naar erkenning als volwaardig persoon, zonder verengd te worden tot hun zorgnoden. Ouderen willen van betekenis blijven, ook wanneer ze zorg nodig hebben.

Die verwachtingen staan centraal in de campagne ‘Bepaal je eigen verhaal’. Samen met de mensen waar het om draait, maken we duidelijk welke visie en ambitie er van onze ministers en regeringen nodig is. In 2024 trekken we massaal naar de stembus. Welke partij overtuigt er dan met een plan dat écht perspectief biedt?”

Next article