Home » Zorg & Gezondheid » Digitaal platform maakt data beschikbaar voor zorgprofessionals én patiënten
Zorg & Gezondheid

Digitaal platform maakt data beschikbaar voor zorgprofessionals én patiënten

Door het delen en raadplegen van gezondheidsgegevens te faciliteren zorgt een digitaal samenwerkingsplatform voor meer continuïteit, kwaliteit, efficiëntie en transparantie in de zorg. Christiaan Polet en Tom Fiers, respectievelijk gedelegeerd bestuurder en coördinator bij CoZo, leggen uit.

Christiaan Polet.

“CoZo is ontstaan vanuit de vier Gentse ziekenhuizen met als doel om de continuïteit van de zorg te bevorderen door informatie deelbaar te maken tussen zorgverstrekkers”, vertelt Polet. “Dat leidt immers tot een betere communicatie en een beter totaalbeeld op de patiënt. Samen met andere Belgische samenwerkingsplatformen is CoZo ook geïntegreerd met het overkoepelende eHealth-platform. Intussen maken door het hele Vlaamse zorglandschap heen zowel professionals als patiënten gebruik van ons platform. Die professionals bevinden zich bij onder meer ziekenhuizen, laboratoria, radiologiepraktijken, psychiatrische instellingen, revalidatiecentra, woonzorgcentra, poliklinieken, thuiszorgspelers, wachtposten, enz. CoZo telt zo’n honderdzeventig aangesloten instellingen die hun data delen.” 

Een enquête toonde aan dat huisartsen dankzij ons platform wekelijks gemiddeld drie labo-onderzoeken uitsparen. Voor specialisten loopt dat zelfs op tot vijf onderzoeken.

Dr. Tom Fiers

Onmisbaar in het zorglandschap 

Tom Fiers.

“Iedere maand worden op CoZo gemiddeld 1,8 miljoen opvragingen gedaan door ongeveer 35.000 unieke artsen”, vult Fiers aan. “Meestal gebeurt dat vanuit hun eigen patiëntendossier dat rechtstreeks is verbonden met CoZo. Ook de patiënten zijn intussen goed voor maandelijks zo’n 1,8 miljoen opvragingen. Zij vinden dankzij de integratie met het centrale portaal van de overheid steeds meer de weg naar CoZo. Zo’n 40% van de professionele gebruikers zijn huisartsen en bijna 60% ziekenhuisartsen. Maar ook thuisverpleegkundigen en vroedvrouwen beginnen het steeds meer te gebruiken. Verder kunnen apothekers en anderen ook aan bepaalde informatie in het platform, mits de patiënt daar zijn toestemming voor heeft gegeven en er een therapeutische relatie is. Uiteraard gebeurt de uitwisseling van al die data heel veilig. We hebben hiervoor een ISO 27001 certificaat behaald.”

Positieve impact 

“Een enquête toonde aan dat huisartsen dankzij CoZo wekelijks gemiddeld drie labo-onderzoeken uitsparen. Voor specialisten loopt dat op tot vijf onderzoeken”, aldus Fiers. “Daarnaast besparen zij hierdoor wekelijks vijftig minuten tot een uur aan opzoekwerk. Op basis van de gemiddelde prijs van diverse radiologische en labo-onderzoeken en de loonkost van huisartsen en specialisten kwam het onderzoek tot de conclusie dat CoZo enkel al binnen die domeinen een jaarlijkse besparing oplevert van vijfhonderd miljoen euro. Bovendien spaart men hiermee voor tachtig miljoen euro aan remgeld voor patiënten uit.” “Ondanks die positieve impact zijn alle investeringen in onze vzw zelf bekostigd via bijdragen van de leden”, vervolgt Polet. “We ontvangen geen directe subsidies van de overheid. Het volledige beheer en onderhoud gebeuren vanuit het UZ Gent. De komende jaren zal CoZo haar platform en app verder laten evolueren met focus op het delen van gestructureerde data, weliswaar met behoud van haar neutraal en agnostisch karakter, alsook met respect voor de privacy van de patiënt.”

Next article