Home » News » Vitaminetekort bij inflammatoire darmaandoeningen
Crohn & Colitis

Vitaminetekort bij inflammatoire darmaandoeningen

De belangrijkste natuurlijk bron van vitamine D is zonlicht.

Patiënten met inflammatoire darmaandoeningen kampen vaak met tekorten aan verschillende vitaminen en mineralen.

Er zijn daarvoor twee belangrijke oorzaken. Enerzijds kan de inname van vitaminen of mineralen te beperkt zijn doordat men verschillende voedingsmiddelen die niet goed verdragen worden, tracht te vermijden. Anderzijds heeft de zieke darm moeite om deze stoffen deftig op te nemen.

Twee belangrijke vitaminen moeten zeker in het oog gehouden worden. Enerzijds vitamine D, omdat een tekort hieraan een negatieve invloed op de verloop van de ziekte heeft. Anderzijds vitamine B12, omdat het tekort niet alleen bloedarmoede veroorzaakt maar op termijn ook schadelijk is voor het zenuwstelsel. 

Immuniteit en ontsteking

De relatie tussen vitamine D en inflammatoire darmaandoeningen is complex en nog niet volledig begrepen. De rol van vitamine D is veel breder dan enkel voor de gezondheid van het bot te zorgen. Het is zeer belangrijk voor het evenwicht van het immuunsysteem en beinvloedt ook het ontstekingsproces.

Vermits immuniteit en ontsteking twee belangrijke factoren zijn bij deze darmaandoeningen, wordt de laatste jaren veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar de relatie tussen vitamine D-tekort en inflammatoire darmaandoeningen. Men stelt vast dat een tekort zeer frequent is bij patiënten met inflammatoire darmaandoeningen, nog frequenter dan bij de rest van de bevolking.

De relatie tussen vitamine D en inflammatoire darmaandoeningen is complex en nog niet volledig begrepen.

Darmkanker

De studies tonen ook aan dat bij vitamine D-tekort de ziekte ernstiger is, het risico op darmkanker hoger is en de levenskwaliteit slechter is. Wanneer het tekort bijgewerkt wordt door regelmatige inname van een vitamine D-supplement, hebben de patiënten minder nood aan medische ondersteuning en er is ook minder kans op een darmoperatie.

Een recente klinische studie heeft aangetoond dat de dagelijkse inname van 2.000 eenheden vitamine D3 voldoende was om gezonde vitamine D-spiegels op een veilige manier bij deze patiënten te behouden.

De juiste weg voor de supplementen

De opname van vitaminen heeft voornamelijk plaats ter hoogte van de dunne darm. Wanneer de darmwand beschadigd is, of wanneer de dunne darm korter gemaakt is door chirurgie, worden de vitaminen minder goed opgenomen. Om dit probleem te vermijden, is het beter om een andere weg dan de gewone orale toediening te kiezen om een supplement in te nemen. Inspuitingen, met bij voorbeeld vitamine B12, kunnen dat probleem omzeilen, maar deze oplossing is wel zeer onaagenaam voor de patiënt.

Er bestaan vandaag speciale tabletjes die snel onder de tong uiteenvallen. Zodoende wordt de vitamine rechtstreeks in de bloedbaan opgenomen langs de talrijke fijne bloedvaatjes die onder de tong zitten. Aldus wordt de moeilijke opname door de dunnedarm en ook de pijnlijke inspuitingen vermeden.

Next article