Home » News » Gezamenlijk aankoopbeleid maakt ziekenhuizen sterker
Sponsored

Bérénice Wathelet

Executive Director

EBP

Sinds 1 januari 2020 bestaat ons Belgische ziekenhuislandschap verplicht uit netwerken. Op termijn zou dat wel eens een impact kunnen hebben op de organisatie van hun aankopen, en dat is positief nieuws.

Tekst: Joris Hendrickx

Verandert dit meteen de organisatie van de aankopen?

Wathelet: “We bevinden ons momenteel tussen twee legislaturen. De oude legislatuur concentreerde zich eerder op de nodige regelgeving om de vorming van de netwerken voor te bereiden. De nieuwe legislatuur zal zich focussen op de verdere uitwerking van de netwerken. Er zal hierdoor misschien geen echte incentive of verplichting komen vanuit de overheid om gezamenlijk aankopen te doen. Bijgevolg blijft de bevoegdheid op ziekenhuisniveau.”

“Ik merk daarentegen wel dat de ziekenhuizen, door samen deel uit te maken van netwerken, steeds meer met elkaar spreken. Zo zullen ze ontdekken waar bijvoorbeeld op het gebied van hun aankopen een intensere samenwerking mogelijk is die voor beide een voordeel of besparing oplevert. Dat zou zeker nuttig zijn gezien de druk op de budgetten van de ziekenhuizen. Zelfs los van de netwerken is dat al een goede incentive voor samenwerking op vlak van aankopen.”

Wat zou volgens u optimaal zijn?

“We moeten voortbouwen op de reorganisatie van ziekenhuizen in netwerken – en de logica van centralisatie en samenwerking die daarbij gepaard gaat – om ook het aankoopbeleid te versterken en efficiënter te maken. Bij die transformatie is het cruciaal dat er op een kwalitatieve manier wordt overlegd en samengewerkt tussen de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij de aankopen (ziekenhuizen, netwerken, aankoopcentrales).”


We moeten voortbouwen op de reorganisatie van ziekenhuizen in netwerken om ook het aankoopbeleid te versterken en efficiënter te maken.


“Bovendien is een strategische ondersteuning nodig voor hen om te evolueren naar gecentraliseerde aankopen. Sommige netwerken staan intussen verder in deze transformatie dan anderen omdat ze hier al mee bezig waren voordat de netwerkvorming effectief verplicht werd. Die eerste groep moeten we dus als piloot gebruiken om te tonen hoe het kan en welke toegevoegde waarde dat oplevert.”

Welke uitdagingen ziet u?

“Een eerste uitdaging is het op poten zetten van een strategie voor gecentraliseerde aankopen. Dat dient te gebeuren zonder schade toe te brengen aan het economische weefsel. Er moet dus zeker plaats worden gelaten voor kmo’s. Bovendien moeten we rekening houden met bepaalde specificiteiten zoals het verschil tussen publieke en private ziekenhuizen, verschillende omstandigheden op het terrein, onderzoek vs. innovatie, de betrokkenheid van aankoopcentrales bij bepaalde types van aankopen,…”

“Ook op dat vlak kunnen we al veel leren uit reeds genomen (piloot)initiatieven.”

Next article