Skip to main content
Home » Neurologie » “Vacature voor neuroloog staat vaak meer dan twee jaar open”
Neurologie

“Vacature voor neuroloog staat vaak meer dan twee jaar open”

Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro.

Zorgsector zkt. Medewerkers.

Het zou de titel kunnen zijn van een televisieprogramma. Het is helaas ook de keiharde realiteit. Van ondersteunend personeel over verpleegkundigen tot dokters: zorgvoorzieningen verwelkomen ze met open armen. Eén van de disciplines waar een sterke vraag is naar versterking is de afdeling neurologie.

Uit een rondvraag van Zorgnet-Icuro bij de ziekenhuizen blijken vacatures voor een neuroloog vaak meer dan twee jaar open te staan. “Toch blijkt er tijdens de opleiding tot arts-specialist geen gebrek aan interesse te zijn voor neurologie”, vertelt gedelegeerd bestuurder Margot Cloet. “Het aantal stageplaatsen is evenwel beperkt en sommige neurologen kiezen ook voor een wetenschappelijke loopbaan.”

Apps en digitale snufjes

“Neurologie is een tak van de inwendige geneeskunde, een branche die enorm onderhevig is aan de toenemende specialisatie en steeds verregaandere opmars van technologie. Dat hoeft echter geen belemmering te zijn.”

“Tegenwoordig kunnen neurologen en patiënten rekenen op apps en andere digitale snufjes. Bijvoorbeeld om de afspraken tussen patiënt en neuroloog eenvoudig op te volgen. Zo wordt de ziekte beter in beeld gebracht, leren we ze beter begrijpen en wordt de patiënt geëmpowerd. Tijdens de consultatie kan de neuroloog alle gegevens in een oogopslag bekijken op een dashboard.”

Voortdurende bijscholing

“Ontegensprekelijk is het feit dat het beroep van een neuroloog evolueert. Door alle ontwikkelingen naar meer subspecialisatie wordt het alsmaar moeilijker om een goede algemeen neuroloog te zijn en te blijven. Een neuroloog moet zich voortdurend bijscholen: nieuwe inzichten, nieuwe medicatie, nieuwe therapieën. Op het gebied van het Alzheimeronderzoek zijn er bijvoorbeeld veel ontwikkelingen en het is niet evident om op alle gebieden uit te blinken.”

De belangstelling voor neurologie aan de universiteiten is vrij groot, maar als het op stageplaatsen aankomt, wordt het moeilijk.

“Ook het RIZIV stuurt aan op meer vorming, bijvoorbeeld als voorwaarde om MS-medicatie te mogen voorschrijven of voor een trombectomie bij een acute CVA. Het aantal artsen dat die behandeling mag uitvoeren, wordt bewust beperkt. Dat is ook een goede zaak voor de volksgezondheid. Hoe meer je als arts een ingreep uitvoert, hoe hoger de kwaliteit van de ingreep.”

Het belang van netwerken

“Wat niet onderschat mag worden in de uiteindelijke specialisatiekeuze van een arts-specialist in opleiding is de balans tussen werk en het privéleven. Neurologen moeten relatief veel wachten doen en dat valt niet te onderschatten.”

“Toch is de belangstelling voor neurologie aan de universiteiten vrij groot, maar als het op stageplaatsen aankomt, wordt het moeilijk. Voor de opleiding in klinische neurofysiologie kunnen de neurologen van de toekomst maar op enkele plaatsen in Vlaanderen terecht. De organisatie van ziekenhuizen in netwerken kan daarom ook neurologen helpen. Alleen al voor de wachtdiensten is dat een goede zaak.”

“Ook de mogelijkheid van een second opinion binnen het eigen netwerk is een meerwaarde voor veel artsen, net als de ontwikkeling van subspecialisaties. Hoe sterker het netwerk van zorg ten voordele van de patiënt, hoe beter ook voor de maatschappij.”

Next article