Skip to main content
Home » Neurologie » Neuromodulatie: alternatief voor langdurige en zware medicatie
Sponsored

Onze maatschappij telt steeds meer mensen met neurologische en psychiatrische klachten. Naast psychologische begeleiding van deze patiënten is er ook een grote nood aan het nader bekijken en behandelen van de neurobiologische aspecten van hun aandoening. Meer uitleg door prof. dr. Sven Vanneste, Jan Ost en prof. dr. Dirk De Ridder van Brai3n.

“In dit centrum ontwikkelen en passen wij nieuwe neuromodulatietechnieken toe voor neurologische en psychiatrische aandoeningen waar nog onvoldoende oplossingen voor bestaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan chronische pijn, tinnitus, depressie, angst-, motorische- en cognitieve stoornissen en andere neurologische en psychiatrische aandoeningen. Dankzij onze korte keten tussen wetenschappers en clinici kunnen we nieuwe neuromodulatietechnieken wetenschappelijk onderzoeken en sneller implementeren als een klinische toepassing. Met onder meer onze behandeling voor depressie – die uniek is in België – kunnen we dankzij een speciale methode dieper in de hersenen stimuleren, waardoor we op vrij korte termijn goede resultaten kunnen bekomen bij patiënten die onvoldoende of niet reageren op medicatie of psychotherapie.”

Gepersonaliseerd behandelingstraject 

“Bij 60 tot 70% van onze patiënten met neuropsychiatrische aandoeningen kunnen we met neuromodulatie hun klachten verbeteren, wat de levenskwaliteit ten goede komt. Bij iedere patiënt nemen we een uitgebreide anamnese af en voeren we neurofysiologische onderzoeken uit. We analyseren de hersenactiviteit van de patiënt in vergelijking met een normpopulatie, wat ons in staat stelt een meer gepersonaliseerd behandelingstraject te initiëren om zo een optimaler resultaat te bereiken.”

Bij 60 tot 70% van onze patiënten met neuropsychiatrische aandoeningen kunnen we met neuromodulatie hun klachten verbeteren, wat de levenskwaliteit ten goede komt.

Vijftien jaar klinische ervaring 

“We weten dat medicatie vaak langdurig of zelfs levenslang moet worden ingenomen, maar die kan diverse bijwerkingen hebben. Het onderzoek van de afgelopen decennia rond neuromodulatie als mogelijk alternatief van of als aanvulling voor medicatie heeft alvast mooie resultaten opgeleverd. Voor sommige indicaties wordt het zowel in de VS als in onze buurlanden al erkend en terugbetaald. Als voortrekker werken wij al meer dan twintig jaar mee aan het onderzoek hierrond en hebben we intussen al meer dan vijftien jaar klinische ervaring opgebouwd.”

Next article