Skip to main content
Home » Mijn Longen » “Huisstofmijtallergie en allergische astma vereisen totaalaanpak”
Mijn Longen

“Huisstofmijtallergie en allergische astma vereisen totaalaanpak”

In samenwerking met
In samenwerking met

De impact van huisstofmijtallergie wordt dikwijls onderschat. De klachten zijn het hele jaar door aanwezig en veroorzaken vaak slaapstoornissen. Hierdoor heeft de aandoening een grote invloed op de levenskwaliteit en de werk- en schoolprestaties. Een snelle en gerichte behandeling is dan ook aangewezen. Dr. Sebastiaan Tuyls, pneumoloog bij GZA Ziekenhuizen, legt uit.

Dr. Sebastiaan Tuyls.

“De diagnose van huisstofmijtallergie kan een hele uitdaging zijn. In tegenstelling tot andere – vaak seizoensgebonden – inhalatieallergieën is huisstofmijt het hele jaar door aanwezig. Bij allergische rhinitis kampen deze patiënten haast continu met vagere symptomen die lijken op een verkoudheid, zoals een chronische loopneus, niezen en neusverstoppingen. Als de huisstofmijt aanleiding geeft tot astma, zijn er eveneens klachten van piepende ademhaling, kortademigheid en benauwdheid. Door de constante beschadiging van de luchtwegen zijn patiënten ook vatbaarder voor infecties en andere inhalatieallergieën. We vertrekken steeds vanuit het verhaal van de patiënt om vervolgens te onderzoeken om welke inhalatieallergie het kan gaan. Dat gebeurt met huidprikjes van diverse allergeenextracten die in geval van een allergie snel een lokale huidreactie veroorzaken. Bij twijfel kan een bloedafname verder uitsluitsel geven. Bij een vermoeden van astma wordt eveneens een longfunctietest uitgevoerd.” 

Wist je dat?

Meer dan de helft van de astmapatiënten heeft een onderliggende allergie, waarvan het merendeel een allergie voor huisstofmijt.

Ongeveer 50% van de patiënten allergisch aan huisstofmijt heeft de combinatie van astma en allergische rhinitis.

Correlatie met andere aandoeningen 

“Zowel huisstofmijtallergie met allergische rhinitis als astma kunnen los van elkaar voorkomen. Er is echter wel een grote overlap tussen de twee. Meer dan de helft van de astmapatiënten heeft een onderliggende allergie, waarvan het merendeel een allergie voor huisstofmijt. Ongeveer 50% van de patiënten allergisch aan huisstofmijt heeft de combinatie van astma en allergische rhinitis. De neus en de lage luchtwegen met de longen lopen in elkaar over. We beschouwen ze dus als één luchtweg, ook bij de behandeling. Allergische rinitis kan zich overigens ontwikkelen tot allergische astma, of deze kan astma ook onderhouden. We weten dat als we astma behandelen, maar de neus negeren, we vaak onvoldoende controle krijgen en de patiënt last blijft hebben. Het komt er dus op aan om elk van deze aandoeningen zo snel mogelijk correct te behandelen. Dit niet enkel om de patiënt van zijn klachten te verlossen, maar ook om de evolutie van de ene naar de andere allergische aandoening te doorbreken en ervoor te zorgen dat de ziekte niet verder ontspoort. In deze context kunnen neus-keel-oorartsen en longartsen best nauw samenwerken om de patiënt in zijn volledigheid te behandelen.” 

We weten dat als we astma behandelen, maar de neus negeren, we vaak onvoldoende controle krijgen en de patiënt last blijft hebben.

Symptomatische en preventieve ingrepen volstaan vaak niet 

“Huisstofmijtallergie met allergische rhinitis en astma zijn beide inflammatoire aandoeningen waarbij we ons kunnen richten op dezelfde immuuncellen en triggers, en deze op een gelijkaardige manier behandelen. Naast de neussprays en puffers met een lage dosis cortisone beschikken we over antihistaminica om de symptomen te verminderen. Bij het stoppen van de therapie komen de klachten echter vaak terug. De blootstelling aan het allergeen verminderen is ook steeds aangeraden, al is dat niet zo eenvoudig bij inhalatieallergieën die overal aanwezig zijn.”

Neus-keel-oorartsen en longartsen kunnen best nauw samenwerken om de patiënt in zijn volledigheid te behandelen.

Immunotherapie: tolerantie opbouwen 

“Daarnaast zijn er de immunotherapieën waarbij we de patiënt proberen te desensibiliseren. Via smelttabletten of injecties stellen we patiënten voor een langere periode gecontroleerd bloot aan een extract van huisstofmijt. Op die manier proberen we een tolerantie op te bouwen. Toch is het in tegenstelling tot de ons omliggende landen in België nog geen standaardtherapie, te wijten aan de terugbetaling. Voor huisstofmijtallergie is er gelukkig sinds kort een terugbetaling voor smelttabletten bij volwassenen met onvoldoende gecontroleerde allergische astma die geassocieerd is met allergische rinitis.”

Next article