Home » Mijn Longen » “Ernstig slaapapneu kan leiden tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten”
Mijn Longen

“Ernstig slaapapneu kan leiden tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten”

prof. Dries Testelmans, staflid Pneumologie aan het UZ Leuven en voorzitter van de Belgian Association for Sleep reserach and Sleep medicine (BASS).

Slaapapneu is een vaak voorkomende aandoening die wordt gekenmerkt door het herhaaldelijk optreden van ademstops tijdens de slaap als gevolg van het vernauwen of dichtklappen van de bovenste luchtweg. Ernstige vormen van slaapapneu leiden tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

“Ademstops gaan gepaard met luid snurken, een afname van het zuurstofgehalte in het lichaam en frequente korte ontwakingen”, vertelt prof. Dries Testelmans, staflid Pneumologie aan het UZ Leuven en voorzitter van de Belgian Association for Sleep reserach and Sleep medicine (BASS). “Dat kan leiden tot hinderlijke symptomen overdag, zoals uitgesproken slaperigheid en problemen met het geheugen of de concentratie. 

Slaaponderzoek 

“Traditioneel wordt de ernst van slaapapneu bepaald door het aantal ademstops per uur slaap, de zogenaamde apneu/hypopneu index (AHI), die wordt gemeten tijdens een slaaponderzoek. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat naast de AHI andere factoren van belang zijn bij de beoordeling van de ernst van slaapapneu, zoals de duur en de ernst van de zuurstofdalingen en de reactie van het hartritme op de ademstops”, klinkt het. “Milde vormen van slaapapneu komen zeer frequent voor in de algemene bevolking en deze gaan vaak niet gepaard met symptomen, waardoor behandeling hiervoor niet altijd nodig is. Vandaar dat zowel de beslissing om een slaaponderzoek uit te voeren als de evaluatie van de ernst en de indicatiestelling tot eventuele behandeling de nodige deskundigheid vereisen.” 

Traditioneel wordt de ernst van slaapapneu bepaald door het aantal ademstops per uur slaap, de zogenaamde apneu/ hypopneu index (AHI), die wordt gemeten tijdens een slaaponderzoek.

Positieve luchtwegdruk 

“Voor de behandeling van ernstig slaapapneu is positieve luchtwegdruk (CPAP) momenteel de eerste keuze. Dit apparaat, te gebruiken tijdens de slaap, creëert een positieve druk in de bovenste luchtweg. Dat gebeurt via een masker om te voorkomen dat deze dichtklapt. Om effectief te zijn, is het van cruciaal belang dat de patiënt het apparaat gedurende de hele nacht gebruikt. Aangezien overgewicht en obesitas sterk geassocieerd zijn met slaapapneu, moet er ook voldoende aandacht worden besteed aan een gezonde levensstijl”, benadrukt Testelmans. “Naast CPAP zijn er andere behandelingsmogelijkheden, zoals een mondbeugel, een positietrainer voor patiënten die vooral in rugligging last hebben van slaapapneu, een chirurgische ingreep gericht op de bovenste luchtweg en – voor een selecte groep van patiënten – een geïmplanteerd apparaatje dat de tongzenuw stimuleert. Momenteel lopen er ook studies om de effectiviteit van bepaalde medicijnen bij patiënten met slaapapneu te beoordelen. Verder onderzoek is echter nodig om op basis van de kenmerken van een individuele patiënt met slaapapneu de meest geschikte behandelingsoptie te selecteren.”

Next article