Skip to main content
Home » Mijn Longen » COPD: veelvoorkomende progressieve longziekte met een zware impact
Mijn Longen

COPD: veelvoorkomende progressieve longziekte met een zware impact

In samenwerking met
In samenwerking met

Meer dan 800.000 Belgen lijden aan COPD. Het is na kanker en cardiovasculaire aandoeningen de derde belangrijkste doodsoorzaak in België. Toch kennen weinigen de aandoening.

Wat zijn de symptomen van COPD? 

Prof. Wim Janssens

Prof. Wim Janssens, pneumoloog bij UZ Leuven: “COPD is een chronische longziekte die gekenmerkt wordt door een vernauwing van alle kleine luchtwegen van de longen, waardoor men moeilijker kan uitademen. Doordat de longblaasjes areken kunnen patiënten ook steeds minder zuurstof opnemen. Ze worden alsmaar sneller kortademig. Ook hoesten en een overmatige slijmproductie zijn typische symptomen. Door de aangerichte schade zijn patiënten eveneens vatbaarder voor infecties van de lagere luchtwegen. Daarbij riskeren zij acute opstoten.” 

Hoe gevaarlijk zijn die opstoten? 

“Een op de vier opstoten leidt tot een hospitalisatie. Dikwijls zijn dat kritische gebeurtenissen met een enorme impact op de patiënt en zijn omgeving. De prognose is slecht: 15% overlijdt binnen het jaar aan respiratoir falen of cardiovasculaire complicaties. Ook de kans op heropname is zeer groot, waardoor men in een vicieuze cirkel terechtkomt, verder afglijdt en uiteindelijk komt te overlijden. In principe kunnen we COPD niet genezen. Een goede behandeling vermindert echter de klachten, herstelt de functionaliteit van onze patiënten en richt zich ook op het voorkomen van zulke aanvallen.”

COPD is na kanker en cardiovasculaire aandoeningen de derde belangrijkste doodsoorzaak in België.

Op basis waarvan gebeurt de diagnose? 

“De diagnose gebeurt met een longfunctietest. Blijken de luchtwegdebieten en longvolumes daarbij kleiner dan normaal en zijn er bepaalde risicofactoren, dan vermoeden we COPD. De belangrijkste risicofactor is roken, maar ook leeftijd, erfelijkheid, veelvuldige blootstelling aan schadelijke partikels en factoren die de longgroei beïnvloeden verhogen het risico.”

Welke meerwaarde biedt een patiëntenvereniging voor COPD-patiënten? 

“Om meer bewustzijn te creëren rond COPD hebben we in 2016 de patiëntenvereniging COPD vzw opgericht. Deze telt nu meer dan 2.000 leden in Vlaanderen. COPD-patiënten en hun naasten kunnen bij ons terecht voor al hun vragen, om lotgenoten te ontmoeten en deel te nemen aan leuke activiteiten. Daarnaast werven we fondsen voor onderzoek, trachten we te wegen op beslissingen van de overheid en ijveren we voor een betere terugbetaling van therapieën.”

Steun de COPD vzw en doe een gift via volgend rekeningnummer: BE50 9734 3211 4018

Next article