Home » Medische Innovatie » Janssen: Duurzaamheid en patiënt staan centraal
Duurzaamheid

Janssen: Duurzaamheid en patiënt staan centraal

Met haar verschillende productie- en distributiesites heeft Janssen een belangrijke positie in de farmaceutische sector in België. En ook op het vlak van innovatie en circulair denken speelt het bedrijf een sleutelrol. Met tal van initiatieven probeert het haar ecologische voetafdruk te verkleinen.

Tekst: Sandra Gasten

Hoogtechnologische productieprocessen met oog voor digitalisering, circulaire economie en hernieuwbare energie krijgen bijzondere aandacht op de productiesites van Janssen in Beerse, Geel en Olen. Beerse is het centrum van een breed gamma farmaceutische producten. Bovendien is de vestiging een innovatiehub door een aantal geavanceerde productieprocessen. Een voorbeeld is de continue productietechnologie waardoor de site grote hoeveelheden kan produceren in een korte tijdspanne. In plaats van afzonderlijke batchprocessen gebeurt de productie in één continue proces, waardoor de geneesmiddelen sneller beschikbaar zijn en het bedrijf snel kan schakelen wanneer er vraag is naar nieuwe behandelingen.

Tegelijk is België hét Europese distributiecentrum voor behandelingen, vaccins en medische instrumenten dankzij de centra van Janssen in Beerse, La Louvière en Courcelles. Vanuit ons land worden meer dan 10.000 ziekenhuizen, groothandels en apotheken in West-Europa bedeeld met een 24-uur-distributie, goed voor zo’n 30.000 bestellingen per maand. Met betrekking tot materiaal dat wordt gebruikt in klinische studies, is Janssen zelfs wereldwijde ‘verdeelhub’.

Bewuster met afvalstromen omgaan

Alle geneesmiddelen bestaan uit twee componenten: het actieve farmaceutische bestanddeel en de hulpstoffen die ons lichaam helpen om het geneesmiddel op te nemen. Ook in die productie blinkt Janssen uit. Op haar site in Geel gebeurt 60% van de totale productie wereldwijd van actieve farmaceutische bestanddelen. Dat is goed voor meer dan 200 ton per jaar. De focus ligt er op geneesmiddelen voor complexe ziektes, zoals vormen van hiv of types van prostaatkanker

Het bedrijf is continu op zoek om de productieprocessen efficiënter en duurzamer te maken. Het zoekt naar manieren om volgens de principes van de circulaire economie bewuster met afvalstromen om te gaan en waar mogelijk afval om te zetten naar grondstoffen. Zo behaalde het met het project ‘Plant on a truck’ de hoofdprijs op de Belgian Business Awards for the Environment in 2018. Samen met start-up InOpSys ontwikkelde het bedrijf duurzame oplossingen voor de zuivering van het proceswater.

Duurzamer energieverbruik

Ook door energie- en waterbesparende maatregelen probeert Janssen haar energieverbruik te verduurzamen. Zo wil het bedrijf in België tegen 2050 volledig op hernieuwbare energie draaien. Dat betekent dat het investeert in groene energiebronnen, zoals een eigen windturbine in Geel of een geothermieproject in Beerse waarbij het warme water uit de aarde wordt gebruikt voor de verwarming van de gebouwen. Een uniek privaat initiatief in ons land.

Meerwaarde door patiënt

Centraal in het productie- en distributieproces staat de patiënt: de geneesmiddelen, behandelingen en vaccins hebben pas waarde wanneer ze mensen bereiken. Dit betekent dat Janssen kijkt naar hoe het geneesmiddel de gezondheid, het welzijn en het comfort van de patiënt kan verbeteren in vergelijking met de bestaande geneesmiddelen. Dat doet ze door de verzameling van real world data (RWD): gegevens over het gebruik van de geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk. Het bedrijf hoopt zo het aantal operaties, ziekenhuisopnames en het voorkomen van langdurige zorg te verminderen en de druk op de maatschappij te verlagen.

Breed toegankelijk

Als laatste stap wil Janssen de nieuwe therapieën en geneesmiddelen breed toegankelijk maken en werkt ze samen met overheden, universiteiten en zorgprofessionals om de zorg betaalbaar te maken door terugbetaling. Daarvoor werkt het bedrijf, samen met de overheid, aan vergoedingsmodellen op basis van gezondheidsresultaten. De overheid vergoedt daarbij enkel een bedrijf wanneer het geneesmiddel aanslaat. Gebeurt dat niet, dan ligt het financiële risico bij het bedrijf zelf.

Next article