Home » Leven Met... » “Technologie blijft slechts een onderdeel in een totaalaanpak voor kwalitatieve zorg”
Leven Met...

“Technologie blijft slechts een onderdeel in een totaalaanpak voor kwalitatieve zorg”

Carine Boonen
Carine Boonen

Innovatieve modellen en technologieën kunnen helpen om het welzijn van zowel personen met een zorgnood als hun omgeving te verbeteren. Carine Boonen, coördinator van Flanders’ Care, geeft haar visie.

Iedere persoon met een chronische zorgnood wil goed geïnformeerd worden over zijn aandoening en de mogelijke behandelingen. Kiezen voor een ondersteuning op maat laat hem toe om optimaal verder te leven. Ook zijn omgeving mag hierbij niet worden vergeten. Soms vraagt een chronische ziekte immers ingrijpende behandelingen met bepaalde aanpassingen aan de levensstijl of preventieve maatregelen. Ook wanneer men tot een risicogroep behoort, kan preventie soms erger voorkomen. Beide vergen een zware inspanning, zowel van de persoon zelf als van zijn onmiddellijke omgeving.

Goede zorg vraagt betrouwbare gegevensdeling

Omdat chronische ziekten zich over een lange periode – en vaak zelfs levenslang – manifesteren, is het erg belangrijk om alle gegevens hierrond op een veilige en correcte manier te verzamelen en te delen. Enkel zo kan de evolutie van de persoon, zijn ziekte én de behandeling door alle zorgverleners worden gelezen, aangevuld en opgevolgd. Het elektronisch globaal medisch dossier is daarbij de bouwsteen voor een betrouwbare gegevensdeling.

De persoon als mederegisseur van een totaalplan

Een persoon met een zorgnood kan de mederegisseur worden van zijn behandeling. Daarbij krijgt hij de kans om zelf te kiezen welke zorg hij wil ontvangen, hoe en door wie. Maar dat is niet eenvoudig. Soms kan een coach samen met hem nagaan hoe de zorg rondom hem het best wordt georganiseerd. Een digitaal zorg- en ondersteuningsplan kan helpen om het zorgtraject duidelijk vast te leggen en transparant af te stemmen op de wensen van alle betrokkenen.

Steeds meer chronisch zieken vragen steeds meer zorgende handen

Zieke en kwetsbare personen hebben vaak niemand in hun nabijheid. In dat geval zijn zij echt aangewezen op professionele hulp, thuis, in een voorziening of in een combinatie van beide. De toename van het aantal chronisch zieken en mensen met psychische stoornissen vraagt ook om steeds meer zorgende handen. De stijgende kost om de professionele en kwalitatieve hulpverlening goed te organiseren, vormt een enorme uitdaging.

Technologie biedt indrukwekkende opportuniteiten

Innovatieve technologieën bieden steeds meer mogelijkheden om mensen met een chronische ziekte kwalitatief te behandelen en op te volgen. Hoewel technologie de kwaliteit en de efficiëntie van de zorg spectaculair kan verbeteren, mag ze nooit op zichzelf staan. Hoe waardevol ook, technologie blijft slechts een onderdeel in een totaalaanpak voor kwalitatieve zorg.

Next article