Home » Leven Met Kanker » Stoppen met roken? Tabakoloog verhoogt slaagkans
Behandeling

Stoppen met roken? Tabakoloog verhoogt slaagkans

Stoppen met roken is niet eenvoudig. Wie een tabakoloog onder de arm neemt, geeft zichzelf alvast een gevoelig grotere kans op slagen. Marc Verheyen, stafmedewerker van de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT), licht toe.

Tekst: Sijmen Goossens – Foto boven: Troy T

Onbekend is onbemind

“De boodschap die we bij de VRGT willen benadrukken is simpel. Wil je stoppen met roken? Ga dan naar de tabakoloog. Wil je als gezondheidswerker een verschil maken rond rookstop? Word dan tabakoloog.”

“Wij leiden zulke rookstopprofessionals op en behartigen de belangen van deze relatief nieuwe beroepsgroep die duidelijk meer naambekendheid verdient. De kans op succes wordt namelijk drie tot vier keer groter met de hulp van een tabakoloog.”

Rookstopspecialist

“Vlaamse tabakologen zijn gezondheidsprofessionals (artsen, psychologen, verpleegkundigen,…) die zich specialiseerden in de rookstopbegeleiding via de Interuniversitaire Permanente Vorming Tabakologie en Rookstopbegeleiding. De kwaliteit van de opleiding wordt mee bewaakt door de vier Vlaamse universiteiten die ook zetelen in het programmacomité.”

“Naast het vormgeven van de opleiding, ondersteunt de VRGT de praktiserende tabakologen. We zijn geen officiële beroepsvereniging, maar vervullen wel vele taken die daarbij aanleunen: helpen bij contacten met overheden, intervisies voorzien, het leveren van best practices…

Tijdens een intakegesprek wordt de mate van verslaving gemeten en een rookprofiel opgesteld.

Individueel of in groep

“Er zijn twee grote werkvormen: individuele consultaties of groepstrainingen. Bij een individueel traject heeft de roker recht op vier uur begeleiding aan beperkte persoonlijke bijdrage, met groepsbegeleidingen zijn dat er zo’n twaalf.”

“Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming is het hele traject vrijwel gratis. Ook met herval, eigen aan deze problematiek, houdt het terugbetalingssysteem rekening. Het is vooral duidelijk dat een begeleidingstraject slechts een fractie kost van wat je uitgeeft als roker.”

“Tijdens een intakegesprek wordt de mate van verslaving gemeten en een rookprofiel opgesteld. Op basis hiervan wordt een rookstopplan opgemaakt waarin de stopdatum en manier van werken worden geconcretiseerd. Gedragsmatige en eventuele farmacologische ondersteuning zoals Varenicline of nicotinesubstitutie (patches, sprays, zuigtabletten…) worden bekeken.”

De bekendheid van tabakologen moet bij iedereen in de gezondheidszorg naar omhoog.

“Ook motiverende gespreksvoering vormt een wezenlijk onderdeel van dit werk; we willen de mensen vooral hun motivatie en drive positief beïnvloeden. Stoppen met roken is bovendien een leerproces: bij herval wordt de deur steeds opengehouden.”

Doorverwijzing moet vlotter

“De bekendheid van tabakologen moet ook bij iedereen in de gezondheidszorg naar omhoog. Er heerst bovendien een zekere terughoudendheid rond het thema rookstop. De angst om de hulpverleningsrelatie te schaden is echter onterecht. Daarom hebben we via een elektronische leeromgeving een tool ontwikkeld die helpt om dit korte, maar uiterst belangrijke gesprek aan te gaan.”

Next article