Skip to main content
Home » Leven Met Kanker » Multidisciplinaire aanpak kan verschil maken bij hoofd- en halskanker
Leven met Kanker

Multidisciplinaire aanpak kan verschil maken bij hoofd- en halskanker

In samenwerking met
Een groot deel van het medisch team dat betrokken is bij de behandeling van hoofd- halsoncologie: elk jaar in september neemt OLV Ziekenhuis Aalst deel aan de Make Sense Campaign om aandacht te vragen voor deze pathologie.
In samenwerking met
Een groot deel van het medisch team dat betrokken is bij de behandeling van hoofd- halsoncologie: elk jaar in september neemt OLV Ziekenhuis Aalst deel aan de Make Sense Campaign om aandacht te vragen voor deze pathologie.

Als het gaat over de risico’s van tabak en alcohol, komen veelal long- en leverkanker in beeld. Toch situeert een significant deel van de tumoren zich in het hoofd- en halsgebied. Gelukkig geven een tijdige diagnose en een multidisciplinaire aanpak een mooie kans op herstel. In Aalst heeft het OLV Ziekenhuis de ambitie om een referentiecentrum te worden voor de behandeling van deze specifieke pathologie.

Tekst: Katrien Bonne

Hoofd- en halstumoren zijn in 90% van de gevallen het gevolg van de combinatie zwaar roken en drinken. Ze komen het meest voor vanaf de leeftijd van 40 jaar en twee tot drie keer zo vaak bij mannen dan bij vrouwen. Ook orale seks kan bij aanwezigheid van het humaan papillomavirus (HPV-virus) leiden tot een hoofd- of hals-carcinoom.

“Iedereen kent het belang van gezond leven, niet roken en matig drinken”, getuigt een patiënt. “Maar is het niet vreemd dat we meteen een afspraak regelen in de garage wanneer onze wagen piept, ter-wijl we soms wéken wachten wanneer we zelf ergens kreunen of pijn voelen? Nochtans maakt een vroegtijdige diagnose vaak het verschil tussen leven en dood.

Multidisciplinaire raadpleging

Niet alleen de tijd tussen het optreden van de eerste klachten en het opzoeken van een specialist moet korter. Na de eerste raadpleging door een patiënt met een vermoeden van kanker worden ook best zo snel mogelijk de nodige onderzoeken opgestart, denk aan beeldvorming (MRI, PET, CT), een biopsie voor pathologische ontleedkunde, enz.

Niet alleen de patiënt, ook familie en mensen uit de directe omgeving voelen vaak de nood om tijdens het behandeltraject even te ventileren, de behandeling door te praten of praktische zaken af te stemmen.

Sinds de lente van 2021 bieden de medische disciplines neus-, keel en oorziekten (NKO), mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde (MKA) en radiotherapie in het OLV Ziekenhuis in Aalst een multidisciplinaire raadpleging aan. De onderzoeksresultaten worden er samen met de patiënt besproken en aansluitend volgt het multidisciplinair oncologisch consult (MOC). Dat beslist meteen over welke strategie en welk behandeltraject voor elke individuele patiënt moet worden gevolgd. Op die manier wordt niet alleen de periode tussen de diagnose en opstart van de behandeling wezenlijk ingekort, ook krijgen alle betrokken specialisten een duidelijk klinisch zicht op elke situatie.

Ondersteuning tijdens behandeling en revalidatie

Hoewel de artsen de nodige tijd nemen om hun patiënten grondig in te lichten, stopt bij veel mensen de wereld even met draaien zodra het woord ‘tumor’ of ‘kanker’ valt.

Een goede begeleiding is daarom cruciaal. Het oncologisch psychosociaal support team (OPST) kan daarbij een belangrijke rol spelen. Want niet alleen de patiënt, ook familie en mensen uit de directe omgeving voelen vaak de nood om tijdens het behandeltraject even te ventileren, de behandeling door te praten of praktische zaken af te stemmen.

“De therapie en revalidatie zijn uiteraard van wezenlijk belang, maar ook het voortraject – preventie en sensibilisering – verdient voldoende aandacht”, zegt mond-, kaak- en aangezichtschirurg dr. Van den Eynde. “Zeker door de lockdown werd soms te lang gewacht met medische klachten, en op het belang van een gezonde levensstijl kan niet genoeg gehamerd worden.”

Het Oncologisch Centrum Aalst zorgt voor een aangepaste begeleiding van de kankerpatiënt tijdens het gehele traject. De verschillende zorgverleners en hun rol worden in een kort animatiefilmpje voorgesteld.
Bekijk het hier. ⬇️

Next article