Home » Leven met hiv » Specifieke uitdagingen voor 50-plussers en vrouwen die leven met hiv
Hiv & aids

Specifieke uitdagingen voor 50-plussers en vrouwen die leven met hiv

Helen leeft met hiv.
Helen leeft met hiv.

Bijna 9 miljoen 50-plussers leven momenteel met hiv, en dat aantal blijft toenemen. Vandaag maken vrouwen, zoals Helen, bovendien meer dan de helft uit van alle mensen met hiv. Beide groepen kampen met specifieke uitdagingen.

Tekst: Joris Hendrickx

Vooroordelen wegen zwaar op vrouwen

Vrouwen worstelen bovenop de aandoening en de behandeling vaak met heel wat bijkomende uitdagingen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Denk maar aan de opvoeding van hun kinderen, maar ook aan het stigma dat nog steeds onterecht gepaard gaat met hiv.

Velen denken dat hiv besmettelijk en dodelijk is, terwijl dat dankzij de vooruitgang in behandelingen helemaal niet meer zo hoeft te zijn. Vanzelfsprekend zorgt dat voor heel wat onzekerheid bij vrouwen voor wat betreft hun toekomst en die van hun gezin. Die onzekerheden wegen soms zelfs zwaarder door dan leven met hiv en het ondergaan van behandelingen.

Het is daarom cruciaal dat niet alleen de vooroordelen uit de wereld kunnen worden geholpen, maar ook dat deze vrouwen beseffen dat ze met een goede behandeling en therapietrouw zich hier geen zorgen meer over hoeven te maken en verder zichzelf kunnen blijven.

Vrouwen die leven met hiv rapporteren over het algemeen significant slechtere gezondheidsresultaten in vergelijking met mannen.

Communicatie heeft impact op gezondheidsresultaten van vrouwen

69% van de vrouwen die leven met hiv wenst een grotere betrokkenheid bij hun zorg. Toch voelt een significant hoger percentage zich ongemakkelijk in het bespreken van behandelingskwesties met zorgverstrekkers. Vooral een gebrek aan vertrouwen en de angst om als ‘moeilijke patiënt’ te worden bestempeld spelen hierin mee.¹

Vrouwen die leven met hiv rapporteren hierdoor over het algemeen significant slechtere gezondheidsresultaten in vergelijking met mannen. Vrouwen melden ook minder virale onderdrukking en meer behandeling gerelateerde neveneffecten. Open discussies met zorgverstrekkers zouden dat kunnen verbeteren.¹

50-plussers met hiv hebben meer gezondheidsproblemen

De meeste mensen met hiv leven nu langer. Daarom is het belangrijk dat zij een open dialoog voeren met hun zorgverstrekkers. Deze kunnen hen immers helpen om hun veranderende behandelingsbehoeften in de loop van hun leven aan te pakken én helpen begrijpen hoe het identificeren en plannen hiervan hun gezondheidsresultaten kan verbeteren.

Dit is cruciaal, want mensen met hiv die ouder worden zijn vaak kwetsbaarder voor leeftijdsgebonden gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2, nier- en leverziekten, osteoporose en verschillende vormen van kanker.

Mensen die ouder worden met hiv kunnen enorm geholpen zijn door contact met medepatiënten, maar zeker ook door begrip en steun van hun omgeving.

In de ‘Positive Perspectives 2’ studie rapporteerde 23% van de 50-plussers die leven met hiv een ondermaatse gezondheid. De groepen die twee of meer aanvullende aandoeningen, slechte therapietrouw, ontevredenheid over de behandeling of bijwerkingen van antiretrovirale therapie rapporteerden lopen het meeste risico.¹

Open dialoog en goede steun kunnen het verschil maken voor 50-plussers

Heel wat 50-plussers die leven met hiv voelt zich ongemakkelijk bij het bespreken van de bijwerkingen van hiv-medicijnen en hun zorgen over de interacties tussen medicijnen met hun zorgverstrekkers. Vaak voelen ze zich ook geïsoleerd. Het aanpakken van deze kwesties kan helpen om de levenskwaliteit te verbeteren en om mensen die leven met hiv voor te bereiden op gezond ouder worden met hiv.

Mensen die ouder worden met hiv kunnen enorm geholpen zijn door contact met medepatiënten, maar zeker ook door begrip en steun van hun omgeving. Daarnaast is het belangrijk dat ze proberen om een gezonde levensstijl aan te nemen. Ook daarin kunnen ze worden ondersteund en gemotiveerd door zorgverleners, lotgenoten én hun omgeving.


Positive Perspective 2 Report. Accessible online : https://viivhealthcare.com/content/dam/cf-viiv/viiv-healthcare/en_GB/files/29-06-30_PP2_global_results_report.pdf. Last accessed October 2020.


Dit artikel werd geschreven in samenwerking met ViiV Healthcare srl/bv.


Gelieve bijwerkingen te melden aan het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor Humaan gebruik van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten [email protected] of via de ‘gele fiche’ beschikbaar op www.fagg-afmps.be of aan ViiV Healthcare srl/bv 010/85 65 00.
VU: ViiV Healthcare srl/bv Site Apollo Avenue Pascal, 2-4-6 1300 Wavre Belgium
NP-BE-HVU-WCNT-200002 – October 2020

Next article