Home » Zorg & Gezondheid » “Innovatie is meer dan het introduceren van nieuwe technologieën”
Zorg & Gezondheid

“Innovatie is meer dan het introduceren van nieuwe technologieën”

Lieve Apers van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en Carine Boonen, Healthcare Policy Expert.

Innovatie wordt vaak gezien als dé sleutel tot het verbeteren van onze gezondheidszorg. Ook de Europese Unie wil hierop inzetten via het ‘Horizon Europe Programma’. Eén van de pijlers zijn de Europese Partnerships, samenwerkingsverbanden tussen de publieke en private sector, met gezamenlijke onderzoeks- en innovatieprojecten, gericht op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Onlangs kwam het Europees Partnership ‘Transforming Health and Care Systems’ samen. Het doel is enerzijds cocreatie tussen gebruikers, zorgactoren, ondernemers, kennisinstellingen en overheid te creëren en anderzijds te streven naar duurzamere, efficiëntere, veerkrachtigere en inclusievere gezondheids- en zorgstelsels. “64 Organisaties uit 26 landen nemen initiatieven om onderzoeks- en innovatieacties te coördineren, digitalisering te vereenvoudigen en innovatieve oplossingen voor de transformatie van de gezondheidssector te ondersteunen”, zeggen Lieve Apers van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en Carine Boonen, Healthcare Policy Expert. “Omdat ondernemers een cruciale rol kunnen spelen in het moderniseren en toekomstbestendig maken van de gezondheidssector, is VLAIO partner in dit initiatief.”

Artificiële intelligentie en data-analyse 

“Innovatie is meer dan het introduceren van nieuwe technologieën. Het gaat erom systemen af te toetsen en zo nodig te herstructureren om betere resultaten te behalen. Natuurlijk is investeren in geavanceerde diagnosestellingen en behandelmethoden van vitaal belang. Artificiële intelligentie (AI) en data-analyse kunnen helpen om ziekten eerder op te sporen, behandelingen op maat te bieden en resultaten te verbeteren. Het benadrukken van een preventieve en gepersonaliseerde aanpak bevordert niet alleen de gezondheid, maar verbetert ook de efficiëntie van het hele ecosysteem”, klinkt het. 

AI en dataanalyse kunnen helpen om ziekten eerder op te sporen, behandelingen op maat te bieden en resultaten te verbeteren.

Zorgsysteem van de toekomst 

Wil innovatie echt duurzaam zijn, dan is het echter van belang om breder te denken dan puur de introductie van nieuwe technologieën. “We dienen na te gaan hoe een bepaalde innovatie past in de gezondheidszorgwaardeketen, de organisatie en de strategieën”, vervolgen Apers en Boonen. “Een overkoepelende aanpak, waarbij onderzoek en ontwikkeling, technologie, beleid, educatie, financiën, zorg en ondernemerschap naadloos samenkomen, is nodig voor duurzame en effectieve resultaten. Vaak zal een totale herziening van de zorgwaardeketen nodig zijn. Dat impliceert ook het ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden, het creëren van toekomstgerichte beroepsprofielen en het aanpassen van opleidingscurricula aan de nieuwe behoeften. Door samen te werken, kunnen we een gezondheidszorgsysteem creëren dat niet alleen vandaag in staat is om de beste zorg te bieden aan al wie het nodig heeft, maar ook klaar is voor de uitdagingen van de toekomst.

Next article