Home » Zorg & Gezondheid » Gezondheidsbeleid ten dienste van alle Brusselaars
Opinie

Gezondheidsbeleid ten dienste van alle Brusselaars

Alain Maron, Brussels minister voor Welzijn en Gezondheid.
In samenwerking met
Alain Maron, Brussels minister voor Welzijn en Gezondheid.
Alain Maron, Brussels minister voor Welzijn en Gezondheid.
In samenwerking met
Alain Maron, Brussels minister voor Welzijn en Gezondheid.

Alain Maron, Brussels minister voor Welzijn en Gezondheid, laat zijn licht schijnen op het Brusselse beleid in navolging van de coronacrisis: “We moeten streven naar een geïntegreerde en menselijke gezondheidszorg.”

“De COVID-19-crisis heeft alle Brusselaars hard getroffen. Het voltallige zorgpersoneel heeft zich met volle overgave ingezet om het virus een halt toe te roepen, zieken te verzorgen en de meest kwetsbare groepen te beschermen. Hoewel het aantal ziekenhuisopnames elke dag blijft dalen, blijven de gevolgen van deze crisis voelbaar. Ze heeft ons gewezen op de cruciale rol van een goede gezondheid voor onze maatschappij en de absolute noodzaak om over een efficiënte gezondheidszorg te beschikken die tegelijkertijd menselijk en voor iedereen toegankelijk is.”

“Onze gezondheidstoestand wordt niet alleen bepaald door virussen en genetica. Tal van andere factoren, zoals de kwaliteit van onze woningen en het leefmilieu, onze sociale contacten, onze voeding,… zijn van belang. In zijn meest recente studie trekt het Federaal Planbureau aan de alarmbel: de COVID-19-crisis heeft een nefaste impact op al deze factoren, in het bijzonder voor de reeds kwetsbare bevolkingsgroepen. Ik ben daarom van plan om het geïntegreerd beheer van het sociaal en gezondheidsbeleid, dat vorig jaar werd ontwikkeld, te versterken.”

Aanpak op maat

“Nieuwe medische huizen krijgen een erkenning en hun opdrachten worden uitgebreid, zodat ze nog beter kunnen inspelen op de verschillende factoren die onze gezondheid beïnvloeden. Aangezien wijken sterk uiteenlopende behoeften hebben, vinden wij een aanpak op maat een betere keuze dan een pasklare oplossing. Zo zullen binnenkort lokale welzijns- en gezondheidscontracten gesloten worden met de OCMW’s, het verenigingsleven en de besturen. Er zullen ‘sociale en gezondheidsreferenten’ aangeduid worden voor de bewoners en de wijkverenigingen zodat hun noden een gepast antwoord krijgen.”

“Om te voorkomen dat daklozen besmet worden met COVID-19, hebben we in slechts enkele weken tijd meer dan zevenhonderd opvangplaatsen gecreëerd. Dit was een essentiële, maar echter ook een tijdelijke oplossing. We moeten nu dus een duurzame oplossing uitwerken voor daklozen. Daarvoor zullen we verder inzetten op Housing First, want een woning vormt een fundamentele voorwaarde voor een goede gezondheid. Deze maatregelen en nog verdere acties zullen bijdragen tot een betere gezondheidspreventie.”

Statuut eerstelijnsberoepen

“Het is bovendien ook belangrijk dat de welzijns- en zorgsector, twee sectoren die deze maatregelen moeten toepassen, over voldoende middelen beschikken om op een menselijke en professionele manier te kunnen werken. Het lijkt me dan ook noodzakelijk om een beter statuut voor deze eerstelijnsberoepen te overwegen. Dit alles is nodig om een geïntegreerde en menselijke gezondheids- en welzijnszorg tot stand te brengen die ten dienste staat van alle Brusselaars, die de gevolgen van de coronacrisis zal kunnen opvangen en die ons opnieuw vertrouwen in de toekomst zal geven.”

Next article