Skip to main content
Home » Zeldzame Ziekten » IPF: vroegtijdige diagnose van levensbelang
Zeldzame Ziekten

IPF: vroegtijdige diagnose van levensbelang

Prof. Jonas Yserbyt

Pneumoloog UZ Leuven

Stel, je komt iemand tegen die voortdurend hoest en buiten adem is. Zou je dan, net als veel andere mensen, aan astma of COPD denken?

Er zijn namelijk ook andere ernstige aandoeningen die zulke symptomen kunnen veroorzaken, zoals idiopathische pulmonale fibrose (IPF).

Maar wat is dat nu?

Meer uitleg door Prof. Jonas Yserbyt, Pneumoloog in het UZ Leuven.

Tekst: Joris Hendrickx

Sluipende en potentieel dodelijke ziekte

Prof. Yserbyt: “De natuurlijke evolutie van IPF leidt tot toenemende en onherstelbare schade aan luchtwegen en longen, hetgeen mogelijk levensbedreigend is.”

“Concreet wordt de interne structuur van de longen beschadigd, waardoor er zich littekenweefsel vormt en dit in toenemende mate. Hierdoor raakt zuurstof alsmaar moeilijker vanuit de omgevingslucht, doorheen de wand van de longblaasjes, in de bloedbaan.”

“Er gaat vaak heel wat tijd verloren voordat de juiste diagnose van IPF wordt gesteld.”

“In een beginstadium zijn deze veranderingen beperkt en merk je er als patiënt relatief weinig van, maar naarmate de ziekte verder vordert nemen de zuurstofopname en de longinhoud verder af.”

Kostbare tijd tussen eerste symptomen en diagnose

“Er gaat vaak heel wat tijd verloren voordat de juiste diagnose van IPF wordt gesteld. Je kan dit nu eenmaal niet vaststellen louter op basis van aspecifieke symptomen zoals hoesten en kortademigheid. Hiervoor is doorgedreven onderzoek nodig waarbij o.a. ook een CT-scan van de longen wordt genomen, hetgeen een doorverwijzing naar een longspecialist noodzakelijk maakt”, legt Prof. Yserbyt uit.

“Bovendien begint IPF meestal met milde klachten die naar mate de tijd vordert steeds ernstiger worden. De doorverwijzing gebeurt bijgevolg vaak pas wanneer blijkt dat de klachten niet onder controle komen.”

“We beschikken vandaag over goede antifibrotische medicatie die ervoor zorgt dat de ziekte minder snel verergert dan als je geen medicatie neemt.”

“Op het ogenblik dat de diagnose van IPF wordt vermoed is een afwachtende houding niet langer te rechtvaardigen, zelfs als de afwijkingen op de CT-scan nog beperkt zijn. In een expertisecentrum voor longfibrose dient dan de diagnose finaal bevestigd te worden en kan de patiënt indien aangewezen ook behandeld worden.”

Therapietrouw is een uitdaging

“We beschikken vandaag over goede antifibrotische medicatie die ervoor zorgt dat de ziekte minder snel verergert dan als je geen medicatie neemt”, gaat Prof. Yserbyt verder.

“Deze stabilisatie is voor patiënten niet meteen merkbaar. Het is voor ons als specialisten bijgevolg zaak om patiënten voldoende te informeren en zodoende te motiveren om hun medicatie te blijven innemen.”

“Recent zijn de terugbetalingscriteria voor sommige antifibrotische medicatie trouwens versoepeld, waardoor dit ook mag worden voorgeschreven bij meer gevorderde gevallen van IPF”

Wacht niet af

“Het is in ieder geval belangrijk dat je bij kortademigheid en blijvende droge hoest contact opneemt met een huisarts of longarts voor verder onderzoek”, besluit Prof. Yserbyt.

Wil je meer weten over IPF, surf dan naar de Facebookpagina van Boehringer Ingelheim voor patiëntenverhalen en de laatste nieuwtjes.


PC-BE-100701 02/2020

Next article