Home » News » Meer dan 25.000 Belgen krijgen te maken met IBD
Crohn & Colitis

Meer dan 25.000 Belgen krijgen te maken met IBD

Prof. Jean-François Rahier, voorzitter BIRD-onderzoeksgroep.

In België lijden meer dan 25.000 mensen aan Inflammatory Bowel Disease (IBD), een verzamelnaam voor chronische inflammatoire darmziekten. De gevolgen kunnen zowel sociaal als fysiek zeer slopend zijn. Prof. Jean-François Rahier, voorzitter van de BIRD-onderzoeksgroep, benadrukt dat er evenwel doeltreffende behandelingen voorhanden zijn.

Een eerste prioriteit is om de mensen de ziekte beter te leren kennen, want van buitenaf is ze immers vaak onzichtbaar. Ten tweede, en therapeutisch gezien, biedt chirurgie geen volledige oplossing: de ziekte duikt meestal opnieuw op in een ander darmsegment.

Sinds kort beschikken we echter over krachtige en veilige geneesmiddelen die specifiek gericht zijn op het ziekteproces en de oorzaak. Zo is de ziekte beter onder controle te houden en kunnen de patiënten een vrijwel normaal leven leiden.

Ondanks die stappen vooruit is er tot op heden nog geen medicatie gevonden die op langere termijn genezing brengt. De behandeling moet dus vrijwel continu voortgezet worden.

Vroegtijdig diagnose

Een late diagnose verergert de situatie alleen maar. Dat is zo bij de ziekte van Crohn, die onomkeerbare schade kan teweegbrengen. Gelukkig kunnen we met bepaalde biologische tests, zoals fecale calprotectine, tegenwoordig een vroegere diagnose stellen. En het goede nieuws is dat die nu worden terugbetaald!

Ook hebben we gespecialiseerde centra voor inflammatoire darmziekten of IBD. Die beschikken over multidisciplinaire teams, bestaande uit gastro-enterologen, radiologen, pathologen, chirurgen, psychologen, diëtisten, maatschappelijk werkers, enz. De verpleegkundige speelt daarin een centrale rol, want deze stuurt niet alleen de zorg, maar blijft de patiënt ook thuis verder opvolgen.

Nieuwe behandelingen

We komen meer en meer te weten over de mechanismen die inflammatoire ziekten veroorzaken. Zo weten we nu dat cytokines in de darmwand de chronische ontsteking in stand houden en dat biologische agentia die proberen te neutraliseren.

Ook weten we dat IBD verband houdt met een onevenwichtige of gebrekkige microbiële flora. Mogelijk kan een aanpassing in het dieet, waarbij bepaalde bewerkte voedingsmiddelen worden vermeden, een gunstige uitwerking hebben. Dat onderzoeken we nu verder.

Next article