Skip to main content
Home » Neurologie » Stop de epidemie van hersenziekten en ga voor gezondere hersenen!
Neurologie

Stop de epidemie van hersenziekten en ga voor gezondere hersenen!

Frédéric Destrebecq, executive director European Brain Council

Meer dan 50% van de Europese bevolking lijdt vandaag aan een hersenziekte. “Een aantal dat de komende jaren en decennia alleen maar zal blijven stijgen”, zegt Frédéric Destrebecq, executive director van de European Brain Council.

De incidentie van de ziekte van Parkinson en dementie is in de afgelopen drie decennia al meer dan verdubbeld, en de gevolgen zijn enorm voor de patiënt en zijn omgeving. Een persoon met een hersenaandoening ervaart vaak emotionele problemen (bijvoorbeeld angst en depressie), raakt sociaal geïsoleerd en verliest zijn of haar werk. Dat veroorzaakt een enorme last voor de familie, de zorgverleners en de samenleving (onder meer armoede). In Europa alleen al kosten hersenziekten meer dan 800 miljard euro per jaar!

Het ontrafelen van de mysteries van het brein blijft één van de grootste uitdagingen voor de mensheid en de toekomst.

Wetenschappelijk onderzoek: een prioriteit voor de EU 

Omdat onze hersenen het meest ingewikkelde orgaan van het menselijk lichaam zijn, blijft het ontrafelen van de mysteries van het brein één van de grootste uitdagingen voor de mensheid en de toekomst. De European Brain Council – de Europese Hersenraad – dringt er daarom op aan dat het begrijpen van de hersenen door middel van wetenschappelijk onderzoek een prioriteit moet zijn voor de Europese Unie. Nieuwe medicijnen, therapieën en technologieën kunnen enkel worden ontwikkeld als de verschillende vakgebieden en sectoren samenwerken. Als we dat niet snel doen, zullen hersenziekten niet op tijd worden opgespoord en behandeld, en kan de gezondheid van onze hersenen niet verbeteren. Elke stap in de richting van meer samenwerking, het beperken van risicofactoren, vroegtijdige opsporing en interventie is een stap naar een beter leven voor mensen met hersenaandoeningen, zorgverleners en de samenleving.

Nieuwe medicijnen, therapieën en technologieën kunnen enkel worden ontwikkeld als de verschillende vakgebieden en sectoren samenwerken.

Samenwerking op élk niveau 

De European Brain Council stelt dat samenwerking niet enkel nodig is binnen de Europese Unie en tussen de verschillende lidstaten, maar ook op nationaal en regionaal niveau. België wordt op de dag van vandaag geconfronteerd met een enorm aantal burgers met neurologische en mentale problemen.

Daarbovenop komt nog eens de tol die de pandemie heeft gehad op onze geestelijke gezondheid. Om deze redenen kan men niet anders dan zich afvragen hoe een land als België, dat het volgende voorzitterschap van de Raad van de EU op zich neemt, hersenonderzoek, -ziekte en -gezondheid op de Europese agenda zal zetten. Deze stap zal ook cruciaal blijken op wereldniveau, waar de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties verschillende initiatieven hebben opgezet om de gezondheid van onze hersenen te bevorderen en hersenaandoeningen terug te dringen.

Next article