Skip to main content
Home » Neurologie » “Preventie en eerstelijnszorg worden nóg belangrijker”
Opinie

“Preventie en eerstelijnszorg worden nóg belangrijker”

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding.

Wouter Beke, kersvers Vlaams minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding laat zijn licht schijnen op de mogelijkheden én uitdagingen in de zorgsector.

“Bijna nergens ter wereld is het zorgaanbod van zo’n hoge kwaliteit als bij ons. Niet alleen beschikken we over hooggespecialiseerde mensen, state-of-the-art technologie en een zeer uitgebreid aanbod. Ook is de toegang goedkoop én laagdrempelig. We mogen dus meer dan fier zijn op de dienstverlening die je in Vlaanderen aantreft.”

Belang van preventie en eerstelijnszorg

“Toch zijn er ook uitdagingen. Mensen leven langer, en de middelen zijn beperkt. De verwachtingen veranderen ook. Er zal dus niet alleen meer geld nodig zijn. Het moet ook ánders. De komende jaren worden preventie en de eerste lijn nog belangrijker. Ook zal de gebruiker zelf de touwtjes meer in handen houden, dankzij de ‘persoonsvolgende financiering’. Daarnaast zal ik werk maken van digitalisering en gegevensdeling, zodat zorgsectoren beter kunnen samenwerken.”

Mensen leven langer, en de middelen zijn beperkt. De verwachtingen veranderen ook. Er zal dus niet alleen meer geld nodig zijn. Het moet ook ánders.

Zorg op maat

“Innovatie wordt de komende jaren een speerpunt. Dat zorgt voor meer klantvriendelijkheid en een betere zorg op maat. Een zorg die dichter bij de mensen zal staan, door ook steden en gemeenten een belangrijkere rol te geven. Een rode draad is de ‘vermaatschappelijking van de zorg’ en health in all policies. Dat vraagt een nog diepere betrokkenheid en engagement van alle actoren.”

Vlaamse Sociale Bescherming

“De kwaliteit van onze zorg, dienstverlening en leven is onze ultieme toets. Die cultuur van kwaliteit wordt mijn missie de komende jaren. Kwetsbare mensen beschermen en geborgenheid geven: dat is waar het om draait. Dankzij de Vlaamse Sociale Bescherming hebben we hiervoor de middelen in handen. Samen met de duizenden professionals en vrijwilligers zijn zetten we de bakens uit. Opdat onze zorg, ondanks de uitdagingen, koploper in de wereld blijft.”

Next article