Skip to main content
Home » Mind & Body » Leven met een bipolaire stoornis: een herdefiniëring van zwakte naar sterkte
Mind & Body

Leven met een bipolaire stoornis: een herdefiniëring van zwakte naar sterkte

Patrick Colemont, ondervoorzitter bij Ups & Downs vzw.

In de complexe wereld van geestelijke gezondheid wordt een bipolaire stoornis vaak gezien als een belemmering, een ziekte die levens verstoort en mensen beperkt in hun mogelijkheden. “Maar wat als we dit perspectief verschuiven en de kracht en veerkracht erkennen die voortkomt uit het leven met een bipolaire stoornis?”, stelt Patrick Colemont, ondervoorzitter bij Ups & Downs vzw.

“Bipolariteit wordt vaak gekenmerkt door extreme stemmingswisselingen: van de euforie en verhoogde energie van een hypomane of manische episode tot de diepe droefheid en lethargie van een depressieve episode. In een samenleving die stabiliteit en consistentie waardeert, worden deze fluctuaties vaak gezien als tekenen van zwakte of onbetrouwbaarheid. Mensen met een bipolaire stoornis worden soms gestigmatiseerd, gezien als ‘moeilijk’ of ‘onvoorspelbaar’. Dat stigma kan leiden tot sociale isolatie en discriminatie, wat het herstelproces nog uitdagender maakt.”

Laten we werken aan een samenleving die geestelijke gezondheidsproblemen niet ziet als zwakheden.

Veerkracht en creativiteit 

“Ondanks deze uitdagingen zijn er veel mensen met een bipolaire stoornis die opmerkelijke veerkracht en creativiteit laten zien. Deze stoornis dwingt individuen om een diepgaand inzicht te krijgen in hun eigen geestelijke gezondheid en copingmechanismen te ontwikkelen die hen kunnen helpen bloeien in hun dagelijks leven. Dat zelfbƒewustzijn kan een krachtige bron van persoonlijke groei en zelfontwikkeling zijn.” “Het erkennen van de kracht van leven met een bipolaire stoornis betekent niet dat we de uitdagingen moeten bagatelliseren. Integendeel, adequate ondersteuning en behandeling zijn cruciaal. Psychotherapie, medicatie en sociale ondersteuning kunnen deze mensen helpen om hun symptomen te beheersen en een evenwichtig leven te leiden.”

Stigmatisering verminderen 

“Omarm de kracht die schuilt in het leven met bipolaire stoornis. Laten we werken aan een samenleving die geestelijke gezondheidsproblemen niet ziet als zwakheden, maar als aspecten van menselijke diversiteit die ons collectief sterker maken. Door verhalen van veerkracht en succes te delen, kunnen we de stigmatisering verminderen en een meer inclusieve en begripvolle wereld creëren. Door bipolaire stoornis te herdefiniëren vanuit een perspectief van kracht, kunnen we een cultuur bevorderen waarin iedereen, ongeacht hun geestelijke gezondheid, de kans krijgt om te gedijen en hun volledige potentieel te bereiken.

Next article