Skip to main content
Home » Mind & Body » Is er een dokter voor mentaal welzijn in de zaal?
Mind & Body

Is er een dokter voor mentaal welzijn in de zaal?

Bart Claes, algemeen directeur CAW Vlaanderen en Brussel.

Vandaag vertoont één op de drie Belgen van 15 jaar en ouder tekenen van mentaal onwelzijn. Uit een studie van Sciensano blijkt dat bijna één op de vijf Belgische volwassenen te kampen heeft met symptomen van angst (19%) en depressie (17%). “Deze cijfers drukken ons met de neus op de feiten”, zegt Bart Claes, algemeen directeur CAW Vlaanderen en Brussel. “Mentaal onwelzijn is één van de belangrijkste oorzaken van een verminderde levenskwaliteit.”

© FOTO: ATILLA ERDEM

Mentaal welzijn staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. En dat is goed! Het is echter tijd om verder te kijken dan louter psychologische oplossingen. Mentale noden gaan vaak samen met fysieke en sociale problemen, en omgekeerd. Denk aan angst en stress bij een ziekte of hoe chronische pijn kan leiden tot prikkelbaarheid en depressie. Net zo goed hebben jobonzekerheid, financiële stress of relatieproblemen allemaal een impact op zowel ons mentale als fysieke welzijn. 

Niet iedereen met mentaal onwelzijn heeft nood aan een psycholoog of therapeut.

Psychologische theorieën 

Mentaal onwelzijn raakt bovendien niet alleen de persoon zelf, maar ook de omgeving. Als je de stress van je werk mee naar huist neemt, kan dat stress geven in je relatie of bij de opvoeding van de kinderen. Of omgekeerd: de stress in je relatie kan een impact hebben op hoe je je job doet. Mentaal onwelzijn leggen we vaak uit vanuit psychologische theorieën met psychologische oplossingen. Maar niet iedereen heeft nood aan een psycholoog of therapeut. 

Huisarts van mentaal welzijn 

In lijn met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) pleit CAW als eerstelijnsorganisatie voor meer preventie en een breder aanbod van laagdrempelige, kortdurende psychosociale hulp. Die moet zo toegankelijk en nabij mogelijk zijn, want we zien nog te vaak dat niet iedereen de stap durft of kan zetten naar hulp, of weet waar die te vinden is. En dat zien we net als onze opdracht: CAW is de huisarts van het mentaal welzijn. Daarbij focussen we op het versterken van veerkracht, het vroegtijdig herkennen van klachten en het bieden van directe en gepaste hulp. Dat doen we onder meer door psycho-educatie, competentie- en netwerkversterking, sensibilisering, door vlot bereikbaar te zijn en ook zelf actief naar de mensen te gaan.

Vandaag vertoont één op de drie Belgen van 15 jaar en ouder tekenen van mentaal onwelzijn.

Positieve maatschappelijke impact 

Door te investeren in preventie en kortdurende psychosociale hulp kunnen we niet alleen de levenskwaliteit van mensen verbeteren, maar ook de druk op de geestelijke gezondheidszorg verminderen. Met kortere wachtlijsten, minder afhankelijkheid van antidepressiva en minder arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Laten we als samenleving ook groeien in hoe we omgaan met mentaal onwelzijn. Dan is de eerste stap steeds die naar de huisarts van het mentaal welzijn.

Next article