Skip to main content
Home » Mentale Gezondheid » OPINIE: “Doe normaal tegen mensen met dementie”
Dementie

OPINIE: “Doe normaal tegen mensen met dementie”

© Leo De Bock in opdracht van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

21 september is ‘Werelddag Dementie’. Vandaag telt Vlaanderen 136.000 personen met dementie. Tegen 2035 stijgt dit cijfer met maar liefst 40%, tot 188.000. Expertisecentrum Dementie Vlaanderen ijvert dan ook voor een ‘normale’ behandeling van mensen met dementie.

Voor mensen met dementie primeert kwaliteit van leven, ondanks hun aandoening. Daarom is het een kunst om te beklemtonen wat wel nog lukt, niet wat er niet meer gaat. Het gaat om zich gewaardeerd voelen en weten: kwaliteitsvol leven, wonen en begeleid  worden. Doorheen het hele proces behouden mensen de nood aan warm, menselijk contact. Ze willen blijvend als MENS gezien worden…

Ook mantelzorgers en hulpverleners spelen daarbij een belangrijke rol. Door ‘normaal’ te doen en mensen inspraak te geven, kunnen ze heel wat betekenen voor het gevoel van waardigheid en autonomie van iemand met dementie. En toch is dat elke dag de uitdaging, want vanuit het perspectief van mensen met dementie wordt de wereld rondom hen steeds vreemder en minder logisch. En dat stelt de omgeving voor grote uitdagingen.

Wij zijn volwaardige mensen. Spreek ons aan net zoals vroeger en laat ons niet in de steek omwille van deze ongevraagde ziekte. We vragen geen medelijden. Betuttel ons aub niet want we zijn geen kinderen. Je moet leren leven met dementie. Het is niet prettig en ook niet altijd gemakkelijk. Ik ben een andere man geworden. Wat voor mij belangrijk is, is dat de mensen mij of ons zouden proberen te begrijpen: de frustratie die ik voel als ik geen conversatie meer kan volgen met meerdere mensen.

Antonio

Kwaliteit en zorg stimuleren

Met het ‘referentiekader dementie’, een publicatie met zes fundamenten van goede zorg die zowel in de ziekenhuizen, in woonzorgcentra als in de thuiszorg relevant zijn willen de expertisecentra dementie de kwaliteit van zorg stimuleren. De coronacrisis heeft getoond dat de band met de patiënten, bewoners, cliënten en mantelzorgers beter kan. Overleg over de verwachtingen van eenieder geeft vorm aan de theorie. Nu al kan je als mantelzorger in enkele ziekenhuizen overnachten als dit rust brengt voor de patiënt.

We zien dat woonzorgcentra nadenken over kleinere, huiselijkere woningen en dat de mantelzorger in de thuiszorg meer en meer erkend wordt als cruciale bondgenoot. Met dementie geconfronteerd worden is een verhaal van samen optrekken. We zijn er klaar voor.

Vertel wat je belangrijk vindt en welke kleine gewoontes je structuur en rust geven. Ga met zorgverleners op zoek naar wat mogelijk en wenselijk is en blijf in communicatie.

Meer info? www.dementie.be/referentiekader

Next article