Home » Medische Innovatie » Onderzoek en ontwikkeling: twee belangrijke pijlers bij Janssen België
Innovatie

Onderzoek en ontwikkeling: twee belangrijke pijlers bij Janssen België

Wetenschap en technologie ontwikkelen aan een razendsnel tempo.  Deze medische doorbraken en onderzoek, leiden op hun beurt tot verbeterde therapieën en geneesmiddelen en een evolutie naar het onderscheppen van ziekten in een vroeger stadium.

1.

Van Care naar Cure

Een belangrijke evolutie binnen de R&D-afdeling van Janssen België is de nadruk op preventie en vroegtijdige opsporing van ziekten. Dankzij de nieuwe medische ontwikkelingen volstaat het niet langer om te focussen op de behandeling. Ook in het genezen en voorkomen van ziekten wordt steeds meer winst geboekt. Van care naar cure, van verzorging naar genezing.

2.

Nieuwe toedieningsmethoden ontwikkelen

We doen ook onderzoek naar nieuwe toedieningsmethodes. Een geneesmiddel of therapie heeft een impact op het leven van de patiënt. Bij R&D wordt gezocht naar manieren om die zo klein mogelijk te houden en te verbeteren met als gevolg dat of zodat de levenskwaliteit  van de patiënt toeneemt. Zo ontwikkelde het bedrijf als eerste een dergelijk regime voor hiv, waardoor patiënten slechts zes of twaalf keer per jaar een behandeling krijgen in plaats van elke dag.

3.

Gepersonaliseerde zorg

Geneesmiddelenonderzoek is een complex en langdurig proces, waarbij niet altijd het gewenste resultaat wordt bereikt of niet doeltreffend is bij een bepaalde groep mensen. Toch wil dat niet zeggen dat een onderzoek tevergeefs is geweest. In dat geval wordt er een aanpak op maat uitgewerkt. Dat heet ‘gepersonaliseerde zorg’.

4.

Gebruik van AI

Belangrijk in het vroeger opsporen van ziekten is de evolutie van AI, machine learning en datawetenschappen in alle fasen van geneesmiddelenontwikkeling. Zo gebruiken ze onder meer data om de eerste stadia van het ontstaan van een ziekte beter te begrijpen. Naderhand kunnen artsen door middel van apps, wearables en sensoren patiënten vanop afstand opvolgen en op basis van de data behandelingen efficiënter inzetten.

5.

Klinisch onderzoek

Geen nieuwe geneesmiddelen zonder klinisch onderzoek. Janssen werkt samen met artsen, onderzoekers, universitaire centra en ziekenhuizen, wat België een wereldwijde koploper maakt op het vlak van cel & gentherapie, digitale therapie en klinisch onderzoek. Ook transparantie is belangrijk. Alle vrijwilligers worden op de hoogte gebracht van de procedures en mogelijke risico’s.

Next article