Home » Leven Met... » De patiënt speelt een centrale rol in zijn behandeling
Kanker

De patiënt speelt een centrale rol in zijn behandeling

Kankerpatiënten kunnen op therapeutisch vlak een zeer actieve rol spelen. In dat opzicht is communicatie met andere patiënten essentieel. En zolang de informatie op het internet betrouwbaar is, kan die ook een bron van advies en steun zijn.

Tekst: Philippe Van Lil

Patrick Crombez

Hoofd van de afdeling Hematologie

Jules Bordet Instituut

Praten met andere patiënten

Patrick Crombez, hoofd van de afdeling Hematologie in het Jules Bordet Instituut: “Een patiënt die betrokken is bij zijn of haar eigen zorg wordt een partner, niet alleen voor zichzelf maar ook voor andere patiënten. Zowel tijdens als na de behandeling is het niet makkelijk om een optimale levenskwaliteit te behouden; dat kan bijvoorbeeld zo zijn op het vlak van voeding of lichamelijke conditie, maar ook op dat van sociale en beroepsactiviteiten. Die onderwerpen worden over het algemeen vaak besproken onder patiënten.”

Sommige mensen geven nutteloze of zelfs gevaarlijke tips. Om bepaalde bijwerkingen het hoofd te kunnen bieden, moet de patiënt doeltreffende tips krijgen

Vandaag zijn zowel op Belgisch als op Europees niveau verenigingen van kankerpatiënten in volle ontwikkeling. Ze hebben niet alleen een ondersteunende functie, maar worden ook vaak gevraagd om mee beslissingen te nemen in de medische wereld. “Die verenigingen zijn des te belangrijker omdat bepaalde bijwerkingen langer kunnen aanhouden”, benadrukt onze gesprekspartner.

Informatie opzoeken op het internet

Naast praten met lotgenoten, kunnen patiënten ook veel informatie op het internet vinden. De website www.myday.eu.com/fr-be geeft bijvoorbeeld tal van waardevolle tips om de ziekte beter te begrijpen, de zorg goed aan te pakken, het juiste voedingspatroon te vinden enzovoort.

De getuigenissen van patiënten en zorgverleners bieden op hun beurt een bron van uitgebreide ondersteuning en kwaliteitsvolle informatie die gevalideerd is door artsen. “Sommige mensen geven nutteloze of zelfs gevaarlijke tips. Om bepaalde bijwerkingen het hoofd te kunnen bieden, moet de patiënt doeltreffende tips krijgen”, besluit Patrick Crombez.


ONCO-BE-NP- 00008 – Teva Pharma Belgium 03/2021

Next article