Home » Leven Met... » Als netelroos langer dan zes weken blijft aanhouden
Chronisch Ziek

Als netelroos langer dan zes weken blijft aanhouden

Netelroos
Netelroos

Bij chronische urticaria hebben patiënten last van aanhoudende netelroos. Helaas zijn de oorzaken vaak ongekend, waardoor ze aangewezen zijn op symptomatische behandelingen. Meer uitleg door dr. Martine Grosber, kliniekhoofd dienst Dermatologie, UZ Brussel.

Tekst : Joris Hendrickx

Dr. Martine Grosber

Kliniekhoofd dienst Dermatologie

UZ Brussel

“Chronische urticaria is netelroos die langer dan zes weken blijft aanhouden. De symptomen worden best beschreven als hevig jeukende zones op de huid met bulten en rode plekken die zich binnen de 24 uur verplaatsen. Ze blijven dus niet continu op dezelfde plaats. Terwijl de ene zone verdwijnt, zal er op een andere plaats op de huid weer een nieuwe ontstaan.”

“Daarnaast krijgen patiënten soms te maken met angio-oedeem. Dat is een zwelling van weefsels ter hoogte van het gezicht (bijvoorbeeld oogleden, lippen, tong,…). Buiten vervelend kan dat ook erg pijnlijk zijn. Het kan tot 72 uur duren voor deze zwelling terug wegtrekt.”

Vooral in het geval van acute urticaria bij kinderen zijn infecties de belangrijkste uitlokkende prikkel. Daarnaast kunnen ook druk op de huid, koude of UV-licht een invloed hebben.

Risicogroepen

“Acute urticaria komt bij zowel kinderen als volwassenen vrij frequent voor. Maar liefst drie op de tien personen krijgen er ooit tijdens hun leven last van. Bij de meesten trekt dit na zes weken echter weg.”

“Bij een kleine minderheid (naar schatting zo’n 0,5 tot 1% van de algemene bevolking) blijft het langer, en dan spreken we dus van chronische urticaria. Die laatste groep zijn meestal jonge volwassenen. Dat maakt het uiteraard extra vervelend omdat zij een carrière hebben en uit schaamte vaak niet durven buiten te komen.”

Oorzaken vaak ongekend

“Bij chronische urticaria is de prikkel die het veroorzaakt meestal ongekend. In 90% van de gevallen is het in ieder geval geen gevolg van een allergie, hoewel het daar vaak mee wordt verward. Soms kunnen een infectie of het gebruik van bepaalde pijnstillers een onderliggende urticaria verergeren.”

“Vooral in het geval van acute urticaria bij kinderen zijn infecties de belangrijkste uitlokkende prikkel. Daarnaast kunnen ook druk op de huid, koude of UV-licht een invloed hebben.”

Mogelijke behandelingen

“Bij de behandeling kijken we eerst of er een prikkel is die we kunnen wegnemen. Meestal is dat dus niet het geval. Daarom zijn we doorgaans aangewezen op een symptomatische behandeling met antihistaminica. Deze blokkeren de werking van histamine, een stof die de belangrijkste mediator is in de ontwikkeling van urticaria. Op die manier slagen we erin om de meeste patiënten klachtenvrij te krijgen.”

“Voor diegene bij wie dat niet lukt, beschikken we sinds 2014 over een goed werkende biologische behandeling, een monoklonaal antilichaam, in aanvulling op bovenvermelde antihistaminica.”

Next article