Skip to main content
Home » Leven Met Kanker » België vervult pioniersrol in radiotherapie
Sponsored

Radiotherapie zet de laatste jaren grote stappen vooruit. Een belangrijk deel van deze vooruitgang is zelfs grotendeels te wijten aan Belgisch pionierswerk. Prof. Gert De Meerleer, voorzitter van de Belgian Radiation Oncology Awareness and Visibility Organization (BRAVO), licht toe.

Tekst: Sijmen Goossens – Foto: privé

Prof. Gert De Meerleer

Voorzitter van BRAVO

“De laatste decennia is radiotherapie technisch enorm geëvolueerd. Bestralingen worden zeer accuraat toegediend, zodat tumorweefsel optimaal bestraald wordt en schade aan gezond weefsel maximaal wordt vermeden.”

“Via CT-, PET- en MRI-scans beschikken radiotherapeut-oncologen nu ook over gedetailleerde beelden die de tumor en het gezonde weefsel haarscherp van elkaar onderscheiden. Tijdens het bestralen wordt de positie van de tumor en organen gemonitord. Dat laat toe hogere dosissen toe te dienen met een betere tumorcontrole als gevolg.”

Radiotherapie verdient meer aandacht en erkenning. Zo niet dreigen de verdere technische ontwikkelingen van deze uiterst efficiënte behandeling op termijn in België afgeremd te worden.

“In de nabije toekomst is nog meer technologische vooruitgang te verwachten dankzij protontherapie en bestralingstoestellen die MRI-scans gebruiken om de bestraling nog preciezer toe te dienen.”  

Drie tot vijf zeer doeltreffende sessies

“Belgische universiteiten en ziekenhuizen vervullen een pioniersrol bij de implementatie van stereotactische radiotherapie. Deze techniek reduceert het aantal bestralingssessies tot drie à vijf, waarbij de dosis per sessie drastisch wordt opgeschroefd. De klinische toepassing bewees uiterst veilig en efficiënt te zijn. Bij prostaatkankerpatiënten met één tot drie uitzaaiingen kon de noodzaak tot palliatieve hormoontherapie maanden worden uitgesteld.”

“Ook de levensverwachting stijgt met gemiddeld dertien maanden indien deze stereotactische radiotherapie wordt geassocieerd aan palliatieve therapie bij patiënten met maximaal vijf uitzaaiingen, ongeacht het type tumor. Deze toch wel spectaculaire resultaten werden in tal van wetenschappelijke studies aangetoond.”

Nood aan een opwaardering

“Radiotherapie is minder bekend en sexy dan sommige andere kankertherapieën. Het is geen farmaceutisch product waarachter een krachtige lobby schuilgaat, waardoor de financiering fel onderdoet in vergelijking met andere therapieën. We krijgen ook moeilijker toegang tot het ministerie van Volksgezondheid of het RIZIV. Dat is betreurenswaardig, zeker in het kader van de actuele discussie rond de zeer hoge kostprijs van de terugbetaling voor immuuntherapie.”

“Radiotherapie verdient meer aandacht en erkenning. Zo niet dreigen de verdere technische ontwikkelingen van deze uiterst efficiënte behandeling op termijn in België afgeremd te worden. Hiervan zal de patiënt uiteindelijk het grootste slachtoffer zijn.”

Next article