Home » Leven Met Kanker » “40% van de kankergevallen kan voorkomen worden”
Leven met Kanker

“40% van de kankergevallen kan voorkomen worden”

Dr. Veronique Le Ray, medisch directeur Stichting tegen Kanker

In België worden jaarlijks meer dan 71.000 nieuwe gevallen van kanker vastgesteld, maar het overlevingspercentage blijft stijgen. “Dat is onder meer het gevolg van doorgedreven preventie en betere behandelingen”, zegt dr. Veronique Le Ray, medisch directeur van Stichting tegen Kanker. “Al blijft wetenschappelijk onderzoek meer dan ooit van groot belang.”

België staat op de vierde plaats in Europa wat betreft het aantal kankerincidenten per 100.000 mensen – een cijfer dat deels wordt beïnvloed door de vergrijzing van de bevolking. Desondanks bevinden we ons op de negentiende plaats qua sterftecijfer, met een gemiddelde overlevingskans van 70% voor alle vormen van kanker. Dat bewijst dat we in België toegang hebben tot hoogwaardige zorg en medische behandelingen. Ons kleine land beschikt over getalenteerde onderzoeksteams en veel universiteiten. Kortom, we stellen vaker en sneller diagnoses én behandelen beter. 

Impact op totaal aantal kankerdiagnoses

Tabak: 20% van de kankerdiagnoses.

Alcohol: 8% van de kankerdiagnoses.

Overgewicht en inactiviteit: 5% van de kankerdiagnoses.

Twee soorten preventie 

We onderscheiden twee vormen van kankerpreventie. Enerzijds is er primaire preventie, gericht op leefgewoonten zoals roken, alcoholgebruik en voeding. Anderzijds spreken we over secundaire preventie, gebaseerd op vroege screenings voor diagnose. In België worden momenteel drie soorten kanker systematisch gescreend: borstkanker bij vrouwen tussen 50 en 69 jaar, colorectale kanker bij mensen tussen 50 en 74 jaar en baarmoederhalskanker bij mensen tussen 25 en 64 jaar. Bij Stichting tegen Kanker zetten we ons actief in om meer mensen aan deze screenings te laten deelnemen. We pleiten er ook voor om de systematische screening uit te breiden naar drie andere kankervormen: longkanker (voor ‹zware› rokers en ex-rokers), prostaatkanker en huidkanker.

Primaire preventie is gericht op leefgewoonten. Secundaire preventie is gebaseerd op vroege screenings voor diagnose.

Financiering, ondersteuning en sensibilisering 

Het verbeteren van preventieve maatregelen heeft onze hoogste prioriteit, zowel op het gebied van primaire als secundaire preventie. Terecht, aangezien 40% van de kankergevallen voorkomen kan worden. Tabak staat rechtstreeks in verband met 20% van de kankergevallen, alcohol met 8%, en overgewicht en gebrek aan lichaamsbeweging met 5%. Onze rol omvat niet enkel de financiering van wetenschappelijk onderzoek en het ondersteunen van mensen met kanker en hun families, maar ook de sensibilisering en het informeren van het publiek, zodat kanker niet onvermijdelijk wordt. 

Next article