Skip to main content
Home » Leven met hiv » Betere gezondheid en levenskwaliteit dankzij open en actieve dialoog
Hiv & aids

Betere gezondheid en levenskwaliteit dankzij open en actieve dialoog

Hans (29) leeft al 11 jaar met hiv.
Hans (29) leeft al 11 jaar met hiv.
Hans (29) leeft al 11 jaar met hiv.

Steeds meer mensen die leven met hiv nemen een combinatie van verschillende medicijnen. Het is belangrijk om zowel deze ‘polyfarmacie’ als andere zorgen en noden open te bespreken.

Tekst: Joris Hendrickx

Polyfarmacie neemt sterk toe

Het merendeel van de mensen die leven met hiv en toegang hebben tot antiretrovirale therapie wordt nu ouder. Hierdoor komt ‘polyfarmacie’ alsmaar vaker voor bij deze groep. Polyfarmacie is het innemen van vijf of meer pillen per dag of het innemen van medicijnen voor vijf of meer gezondheidsaandoeningen. Dit verhoogt het risico op verminderde medicatietrouw en ernstige bijwerkingen.

Ongerustheid over negatieve effecten van polyfarmacie

Maar liefst 68% van de mensen die leven met hiv maakt zich zorgen over de langetermijneffecten van hiv-medicijnen. Meer dan de helft maakt zich zorgen over het gebruik van meer geneesmiddelen naarmate ze ouder worden. Er is immers nog steeds geen genezing mogelijk van hiv, waardoor mensen die leven met hiv de rest van hun leven medicatie zullen moeten blijven nemen.

Uit onderzoek blijkt bovendien dat polyfarmacie een negatieve impact heeft op de algemene levenskwaliteit van mensen die leven met hiv. Ook wanneer de ziekte perfect onder controle is, voelen deze mensen zich minder gezond én tonen ze zich minder tevreden over de lopende behandelingen.

Een open en actieve dialoog met zorgverstrekkers, gekoppeld aan steun van leeftijdgenoten en patiëntenorganisaties, is cruciaal.

Nood aan meer betrokkenheid

Hiv is meer dan een fysieke aandoening. Ook de impact op de geestelijke gezondheid, het sociale leven en de levenskwaliteit is enorm. Mensen die leven met hiv moeten daarom worden aangemoedigd om samen met hun zorgverstrekkers te streven naar een zorg die rekening houdt met fysieke en emotionele behoeften én die helpt bij het verbeteren van de levenskwaliteit. Deze allesomvattende aanpak staat bekend als ‘holistische zorg’.

Helaas hebben veel mensen die leven met hiv minstens één probleem waarbij ze zich ongemakkelijk voelen om het te bespreken met hun zorgverstrekkers. Tegelijk geeft een meerderheid aan meer betrokken te willen zijn bij beslissingen over hun hiv-behandeling¹.

Naar een open en actieve dialoog

Een open en actieve dialoog met zorgverstrekkers, gekoppeld aan steun van leeftijdgenoten en patiëntenorganisaties, is dus cruciaal. Deze betrokkenheid stelt mensen die leven met hiv in staat om zich op hun gemak te voelen bij het bespreken van hun behandelingswensen en -zorgen en hun levensstijl, en om samen te werken met hun zorgverstrekkers om hun hiv effectief te beheren.

Hierdoor zullen zowel hun algemene gezondheid als hun levenskwaliteit en behandelingstevredenheid aanzienlijk verbeteren.

Positive Perspective 2 Report. Accessible online : https://viivhealthcare.com/content/dam/cf-viiv/viiv-healthcare/en_GB/files/29-06-30_PP2_global_results_report.pdf. Last accessed October 2020.


Dit artikel werd geschreven in samenwerking met ViiV Healthcare srl/bv.


Gelieve bijwerkingen te melden aan het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor Humaan gebruik van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten [email protected] of via de ‘gele fiche’ beschikbaar op www.fagg-afmps.be of aan ViiV Healthcare srl/bv 010/85 65 00.
VU: ViiV Healthcare srl/bv Site Apollo Avenue Pascal, 2-4-6 1300 Wavre Belgium
NP-BE-HVU-WCNT-200004 – Oktober 2020

Next article