Skip to main content
Home » Infectieziekten » Bloedvergiftiging: waarom België nood heeft aan een nationaal sepsisplan
Infectieziekten

Bloedvergiftiging: waarom België nood heeft aan een nationaal sepsisplan

In samenwerking met
In samenwerking met

Op 13 september 2021 (Wereld Sepsis Dag) brengt een groep van Belgische experten tijdens een parlementaire ronde tafel haar adviezen voor een betere aanpak van bloedvergiftiging over aan politici, opdat zij deze kunnen vertalen naar een nationaal sepsisplan.

Tekst: Joris Hendrickx

Prof. dr. Manu Malbrain, Intensivist van opleiding, hoofdarts AZ Jan Palfijn Gent.

“Sepsis is een levensbedreigende orgaandisfunctie die wordt veroorzaakt door een ontregelde reactie van de gastheer op een infectie in de bloedbaan”, verklaart prof. dr. Manu Malbrain, hoofdarts bij het AZ Jan Palfijn in Gent.

“Die infectie kan een virus zoals COVID, een bacterie of een schimmel zijn. Zonder een snelle herkenning en adequate interventie kan dit leiden tot een septische shock waarbij meestal meerdere organen tegelijk falen. Met de dood tot gevolg. Het is daarom cruciaal om er vanaf de eerste subtiele klinische tekens waakzaam voor te zijn.”

Stiefmoederlijke behandeling

“In onze buurlanden weet men dankzij een goede dataregistratie exact hoeveel patiënten sepsis hebben gehad, waar ze zijn opgenomen, wat de oorzaak was, welke behandeling ze kregen en of ze zijn gestorven. In België ontbreken dergelijke cijfers helaas haast compleet. Sepsis heeft nochtans een enorme impact op onze maatschappij en de kost van de gezondheidszorg. Bovendien kunnen de fysieke en psychische klachten bij sepsis-overlevenden langdurig aanslepen. Dit heeft een enorme kost en impact op de re-integratie in de arbeidsmarkt tot gevolg”, aldus prof. dr. Malbrain.

“Vanuit de Sepsis Expert Group, waarvan ik voorzitter ben, zetten we in op een soort sepsis-stewardship. Dat is een combinatie van gecoördineerde handelingen waarbij de juiste diagnose en behandeling – medicatie, antibiotica of vocht – op het juiste moment worden gesteld of toegediend bij de juiste patiënt.”

Wist je dat?

In maar liefst 15 tot 25% van de gevallen is sepsis fataal.

In het geval van een septische shock met nood aan orgaanondersteuning (beademing, dialyse,…) laat 30-50%  van de patiënten het leven.

“We vragen de overheid ook om ziekenhuizen te ondersteunen om een minimale dataset bij te houden. Zo krijgen we een beter zicht op sepsis in België. Via een echt sepsisregister kunnen we op een correcte wijze (rekening houdend met de case-mix) kwaliteitsindicatoren distilleren en ziekenhuizen benchmarken.”

“Er zijn diverse vroege klinische tekenen die kunnen wijzen op sepsis en waaraan scores kunnen worden toegekend. Ziekenhuispersoneel, huisartsen en zelfs burgers zouden erop getraind moeten worden om deze vroegtijdig te herkennen. Afhankelijk van die scores kunnen we algemene en specifieke richtlijnen (voor ziekenhuizen en eerstelijnszorg) opstellen die bepalen hoe men het best kan ingrijpen.”

Patiëntveiligheid als topprioriteit
Hans Hellinckx, Public Policy & Governmental Affairs Manager BD Benelux.

Becton Dickinson is een medtechbedrijf dat wereldwijd 70.000 medewerkers tewerkstelt, verdeeld over vijftig landen waaronder 1.200 medewerkers in zes sites binnen de Benelux. “Patiëntveiligheid is één van onze topprioriteiten”, vertelt Hans Hellinckx, Public Policy & Governmental Affairs Manager bij BD Benelux. “In een doorsnee ontwikkeld land leidt naar schatting één op de tien ziekenhuisopnames tot een ongewenst voorval. Tot 70% van die voorvallen zijn vermijdbaar.”

“BD biedt daarom een arsenaal aan oplossingen en diensten aan waarmee we de patiëntveiligheid willen verbeteren door het hele zorgpad heen. In dat kader ondersteunen wij uiteraard ook graag de werking van de Sepsis Expert Group.”


Patiëntenorganiatie Sepsibel biedt steun aan zowel gerevalideerde als huidige Sepsis patiënten. Meer info vind je hier.

Next article