Home » Immunologie » Multidisciplinaire raadpleging van MS-patiënten: nood aan structurele financiering
Immunologie

Multidisciplinaire raadpleging van MS-patiënten: nood aan structurele financiering

Luc De Groote, algemeen directeur MS-Liga Vlaanderen vzw.

Het wordt tijd dat er een structurele financiering komt voor de multidisciplinaire raadpleging voor multiple sclerose. MS-Liga Vlaanderen pleit samen met neurologen uit verschillende ziekenhuizen voor een erkenning door het riziv.

Personen met multiple sclerose komen in het verloop van hun ziekte met heel wat hulpverleners in aanraking. “Elk van deze disciplines functioneert al langer op zichzelf, vanuit een goede organisatie en onderbouwde expertise”, vertelt Luc De Groote van MS-Liga Vlaanderen.

“Jammer genoeg zijn deze afzonderlijke disciplines vaak onvoldoende op elkaar afgestemd. Dat is een probleem bij een aandoening zoals MS, die een sterk wisselend verloop kent. Bij dit ziektebeeld kunnen problemen snel veranderen of net jaren stabiel blijven. Zo vereist het aanbieden van diverse vormen van hulpverlening op verschillende tijdstippen veel communicatie en samenwerking tussen de betrokken hulpverleners.”

MDR-model

Daarom is sinds 2009 een model voor multidisciplinaire samenwerking ontwikkeld: de Multidisciplinaire MS-raadpleging (MDR). “Hierin worden de noodzakelijke hulpverleningskanalen op elkaar afgestemd”, verduidelijkt De Groote. “Niet alleen de patiënten, maar ook hun familie, huisarts en eventuele andere lokale hulpverleners worden in de zorgverlening betrokken”. “Op die manier ontstaat een naadloze aansluiting tussen de intramurale en transmurale opvolging van het ziekteverloop, waarbij MS-Liga Vlaanderen voor de verbinding zorgt.

Terwijl multidisciplinaire centra voor andere chronische aandoeningen kunnen rekenen op financiering door het riziv, geldt dat op twee uitzonderingen na niet voor MS.

Nood aan erkenning vanuit riziv

Internationaal bestaat er een consensus dat MDR voor MS-patiënten de aangewezen aanpak is. Maar terwijl multidisciplinaire centra voor andere chronische aandoeningen, zoals kanker of ALS, kunnen rekenen op financiering door het riziv, geldt dat op twee uitzonderingen na niet voor MS.

De Groote: “De maatschappelijk werker in het MDR-team wordt ter beschikking gesteld door MS-Liga Vlaanderen en wordt vrijwel louter gefinancierd door middel van giften. Het ziekenhuis zelf zorgt voor de financiering van de MS-verpleegkundige en de psycholoog. Erkenning vanuit het riziv is dus absoluut noodzakelijk.”

“Een bedrag van 1.000 euro per patiënt zou moeten volstaan voor één MDR-raadpleging per jaar. Dat is vergelijkbaar met de kostprijs van één maand medicatie. Dr. Guy Laureys van het UZ Gent maakte dezelfde rekensom. Bovendien is de return on investment groot: het gaat hierbij namelijk om meer levenskwaliteit voor de patiënt.”

Focus op zorgkwaliteit

“Heel wat neurologen betreuren dat niet alle patiënten toegang hebben tot een multidisciplinaire raadpleging. Wij werken samen met vijftien ziekenhuizen in het kader van een MDR en zijn ervan overtuigd dat een structurele financiering een absolute must is om de kwaliteit van de zorg hoog te houden. En dat is net waar elke patiënt recht op heeft”, besluit De Groote.

Wist je dat?

Door de aard van de ziekte worden patiënten met MS geconfronteerd met heel diverse symptomen en kent zowat iedereen een ander ziekteverloop. Daarom wordt MS soms een aandoening ‘met 1.000 gezichten’ genoemd.

Next article