Skip to main content
Home » Immunologie » “Leven met MS, dat is als een oorlog voeren”
Immunologie

“Leven met MS, dat is als een oorlog voeren”

Dankzij de medische vooruitgang hoeft multiple sclerose (MS) vandaag niet meer te leiden tot een voortdurende aftakeling en een slechte levenskwaliteit. Maar dan zijn een snelle diagnose en opstart van de behandeling wel cruciaal. Patiënte Carine Schelkens getuigt.

Tekst: Joris Hendrickx – Foto: Margo Tilborghs

Hoe verliep de opstart van jouw behandeling?

“Mijn eerste opstoot van MS in 1989 was erg agressief, waardoor de diagnose al snel volgde. Gelukkig kwam ik meteen terecht op de juiste afdeling bij de juiste specialist, wat voor veel patiënten niet het geval is. Helaas bestond de behandeling in die tijd enkel uit de toediening van cortisone.”

“Mijn toekomst zag er dus ondanks de snelle diagnose helemaal niet zo rooskleurig uit. Pas zo’n tien jaar later kon ik starten met specifieke medicatie voor MS die op dat moment nieuw op de markt kwam. Ik ben toen meteen op die trein gesprongen en heb ook snel gemerkt dat mijn levenskwaliteit terug verbeterde.”

“Mijn medicatie is door de afgelopen decennia heen meerdere keren aangepast door bijkomende immuunziekten waarmee ik te maken kreeg en betere middelen die op de markt kwamen.”

Als MS-patiënt heb je de keuze tussen een zekere aftakeling of vertrouwen hebben in de medische wereld.

Hoe belangrijk is een snelle start van de behandeling na de diagnose?

“De medicatie zorgt ervoor dat je als patiënt geen onherroepelijke schade oploopt. Hoe sneller je kan starten, hoe minder je aan levenskwaliteit zal moeten inboeten.”

“Dankzij de medicatie die vandaag voorhanden is, kunnen de meeste patiënten nu ondanks eventuele kleine handicaps nog perfect functioneren. Dat staat in schril contrast met de jaren 80, toen MS-patiënten haast automatisch in een rolstoel terecht kwamen.”

Twintig jaar geleden was ik verplicht om me om de twee dagen in te spuiten met medicatie die steeds koel moest worden gehouden. Vandaag is de aandoening veel gemakkelijker te behandelen.

Wat overtuigt jou om je behandeling vol te houden?

“Als MS-patiënt heb je de keuze tussen een zekere aftakeling of vertrouwen hebben in de medische wereld. De generatie van MS-patiënten waar ik toe behoor, is zelfs als het ware een proefgeneratie, aangezien wij als eerste patiënten al deze nieuwe medicatie begonnen te gebruiken.”

“De medicijnen worden gelukkig steeds gebruiksvriendelijker en richten zich meer naar de specifieke noden van de patiënt. Twintig jaar geleden was ik verplicht om me om de twee dagen in te spuiten met medicatie die steeds koel moest worden gehouden. Vandaag is de aandoening veel gemakkelijker te behandelen.”

Welke boodschap zou je willen geven aan andere MS-patiënten?

“Ziek zijn is geen lotsbestemming, het is een pad dat bewandeld moet worden. Een positieve levenshouding is daarbij het allerbelangrijkste. Je mag niet bij de pakken blijven zitten en alles gewoon ondergaan. MS hebben, is oorlog voeren. We beschikken vandaag over tal van wapens om dat te doen, dus je moet daar zeker gebruik van maken en er volledig voor gaan.”

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Sanofi.


Sanofi Belgium – MAT-BE-2100390 – 1.0 – 05.2021
Next article