Home » Hiv & aids » Steeds meer ouderen met hiv: maatregelen dringen zich op
Hiv & aids

Steeds meer ouderen met hiv: maatregelen dringen zich op

Maar liefst 40% van de hiv-patiënten in België zijn ouder dan 50 jaar. Zij zijn de eerste generatie die door hun ouderdom zorgbehoevend zullen worden. Zowel de zorg als de overheid dienen zich hier op voor te bereiden.

Tekst: Joris Hendrickx

Gesprek met Prof. Dr. Steven Callens, Specialist Infectieziekten aan het UZ Gent

Welke uitdaging stelt zich door de verouderende hiv-populatie?

Callens: “Tot nu toe hebben we hiv steeds in gespecialiseerde hiv-referentiecentra behandeld waar we een multidisciplinaire zorg aanbieden rondom de patiënt. Een mogelijk nadeel van die werkwijze is echter dat we daar riskeren om enkel maar aandacht te hebben voor hiv en niet voor de bredere context van de patiënten, zoals het feit dat ze ouder worden en daardoor ook bijkomende zorgen nodig hebben.”

Waar moet extra aandacht aan worden besteed?

Steven Callens
Prof. Dr. Steven Callens, Specialist Infectieziekten aan het UZ Gent.

“We moeten ons voorbereiden zodat we hen de gepaste multidisciplinaire zorg kunnen geven. Deze mensen kampen immers meer én vroeger dan anderen met comorbiditeiten zoals nierafwijkingen, cardiovasculaire aandoeningen, hypertensie, diabetes en neurologische problemen. Momenteel bevinden we ons vooral in een transitiefase waarin we dringend meer aandacht moeten hebben voor de preventie of het zolang mogelijk uitstellen van die comorbiditeiten.”

“Dat kunnen we doen door o.a. hyperlipidemie tegen te gaan, hypertensie te behandelen en de nierfunctie regelmatig te controleren en eventueel te corrigeren. Maar ook levensstijl zoals stoppen met roken, minder alcohol drinken en voldoende bewegen is erg belangrijk. Ook de antiretrovirale therapie kan worden aangepast om comorbiditeiten zoveel mogelijk te vermijden, bijvoorbeeld door zo weinig mogelijk moleculen te geven en bepaalde klassen te vermijden.”

In welke zin moeten zorgverleners bijkomend worden opgeleid?

“Artsen moeten zich er bewust van worden dat oudere hiv-patiënten door de aanwezigheid van comorbiditeiten vaak ook bijkomende medicatie innemen. Ze moeten dus goed rekening kunnen houden met eventuele drug-drug interacties of wijzigende adherentie bij polyfarmacie.”

We zullen moeten evolueren naar een ‘value based healthcare’ waarbij de zorg wordt beloond voor concrete resultaten.

“Ook de specialisten die de diabetes, nierinsufficiëntie en cardiovasculaire incidenten behandelen moeten steeds rekening houden met de hiv-infectie of de invloed van hiv-medicatie. Mantelzorgers zullen gewoon moeten worden aan het verzorgen van hiv-patiënten. Ze moeten dat kunnen doen zonder vrees of stigma en hen een even kwalitatieve zorg bieden dan anderen.”

Wat kan er vanuit het beleid gebeuren?

“We moeten ervoor zorgen dat de hiv-zorg die nu in de centra gebeurt zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. De hiv-conventie met het RIZIV blijft daarin noodzakelijk, maar we zullen wel moeten evolueren naar een ‘value based healthcare’ waarbij de zorg wordt beloond voor concrete resultaten.”

“Daarnaast dient er een opvolgend plan te komen dat voortbouwt op het hiv-plan van de afgelopen vijf jaar waarvan we al veel hebben kunnen realiseren. Men werkt hier volop aan, met bijzondere aandacht voor een betere toegang tot de zorg, aandacht voor specifieke subpopulaties en het afstemmen van de zorg op de hiv-patiënt.”


Dit interview werd gehouden op verzoek
van MSD. De uitspraken opgetekend door
de journalist verbinden enkel de
geïnterviewde.

Next article