Home » Chronisch Ziek » Woonzorgcentrum wijdt volledige afdeling aan MS
Chronisch Ziek

Woonzorgcentrum wijdt volledige afdeling aan MS

In samenwerking met
In samenwerking met

Woonzorgcentrum Sint-Antonius wees iets meer dan tien jaar geleden een deel van een afdeling toe aan bewoners met MS. Doorheen de jaren groeide dit uit tot een volwaardige en erkende MS-afdeling binnen de setting van een woonzorgcentrum.

Veerle Vidal

Veerle Vidal

Hoofdverpleegkundige

Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu

Karen Van Rumst

Karen Van Rumst

Ergotherapeute

Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu

Concentratie van kennis en ervaring

Vidal: “Vroeger lagen al de bewoners met een specifieke aandoening verspreid in ons woonzorgcentrum. MS vergt echter een zekere know-how van zowel de verzorgenden als van de specialisten. Daarom leek het ons interessanter om deze mensen samen te brengen binnen één gespecialiseerde afdeling en daar vervolgens een vast team aan te verbinden.”

Van Rumst: “Patiënten met MS hebben nood aan specifieke zorgen en voorzieningen, bovenop wat een woonzorgcentrum normaal voorziet. Bovendien zijn deze mensen in het algemeen jonger dan de gemiddelde bewoner van een woonzorgcentrum. Dat vraagt om een flexibele aanpak.”

“Het ziektebeeld van MS is overigens zeer divers. Er zijn heel wat symptomen die vaak voorkomen, maar één beeld van dé MS-patiënt bestaat eigenlijk niet. De symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van persoon tot persoon. Ook op dat vlak is flexibiliteit dus cruciaal.”

Specifieke aandachtspunten

Vidal: “Onze ergo- en kinesitherapeuten hebben specifiek aandacht voor het sensorisch en motorisch functiegebied (mobiliteit, evenwicht, conditie, proprioceptie,…), maar we kijken ook naar het cognitief functiegebied (concentratie, geheugen, oriëntatie,…), het intrapersoonlijke (zelfbeeld, motivatie, stemming,…), het interpersoonlijke (sociale vaardigheden, contacten,…) en zelfzorg (ADL, communicatie,…). We werken eveneens aan comfortzorg (optimaal zit- en ligcomfort) en bieden hulpmiddelen aan zoals positioneringskussens, matrassen, rolstoelen, aangepaste bekers, bestek, antislipmatjes, bordranden,… Onze zorg- en verpleegkundigen plegen regelmatig overleg om de zorg aan te passen.”

Zorg-Saam Zwijndrecht
Kine-ruimte in De Regenboog in Zwijndrecht.

Multidisciplinaire samenwerking

Van Rumst: “Binnen onze MS-afdeling verzamelen we verschillende disciplines die deze bewoners verzorgen en begeleiden. Naast de verzorgenden beschikken we over een kineteam en een logopediste. Ikzelf ben als ergotherapeute specifiek aangeworven voor deze doelgroep. Het hele team wordt opgevolgd door de Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA) van het woonzorgcentrum.”

Ondertussen mogen we stellen dat we beschikken over ervaren personeel. Toch weerhoudt ons dat er niet van om intern en extern extra bijscholingen te volgen.

Karen Van Rumst

Vidal: “Extramuraal kunnen we via MS-Liga Vlaanderen rekenen op paramedici met kennis en ervaring binnen dit domein. Het gaat dan om een gespecialiseerde verpleegkundige, neuroloog, kinesist, ergotherapeut, psycholoog,…”

Van Rumst: “Daarnaast steunen we op de expertise van het AZ Alma, onder leiding van neuroloog dr. Decoo. Samen met hen evalueren we meerdere keren per jaar alle bewoners. Zeker bij de opstart van onze afdeling hebben we veel aan hen gehad.”

Interne en externe bijscholingen

Van Rumst: “Tien jaar later mogen we stellen dat we beschikken over ervaren personeel. Toch weerhoudt ons dat er niet van om intern en extern extra bijscholingen te volgen. Dat kan zowel met het hele team als specifiek gericht op bepaalde disciplines. Ook onder elkaar delen we steeds onze kennis.”

Next article